vorige

28 mei 1841 - 2 juni 1841


forward
Dagboek scan

vrijdag 28 mei 1841

Zeer vroeg in den ochtend vertrok Janssonius en zoo kon ik dan eens regt beginnen te denken over mijn preekwerk op pinksterenWoord voor woordenlijst
Pinksteren
Pinksteren
. De ongesteldheid mijner keel is echter van dien aard, dat ik voorzigtiger oordeele een ander te vragen. Ik zal dus voor p[inkster]. Zondag een briefje naar GoudschaalUbbo Goudschaal (1809-1889)
pictureGeboren: donderdag 26 januari 1809 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 22 september 1889 te Scheemda, Groningen
Beroep: Predikant te Rottum (vanaf 1832), Predikant te Godlinze (vanaf 1835), Predikant te Scheemda (vanaf 1839)
Ouders: Johan Goudschaal, Gesina Houwing
Echtgenote: Hebbelina Maria Hoeksema (gehuwd 4 april 1834)
Kinderen: Johan Bernard (1835-1910)
sturen. Vanmiddag zieken bezocht en 's avonds kerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
svergadering. Mijn knecht kwam terug met de boodschap dat G[oudschaal] komen zou. Zeer verblijd was de kerkeraad hierover en beloofde het in de gemeente te verbreiden.

zaterdag 29 mei 1841

Mijne keel nog al hetzelfde. Weinig lust heb ik hierdoor aan werken. Immers ik weet niet of ik maandag zal kunnen preeken. Intusschen wil ik toch zien wat klaar te krijgen.

zondag 30 mei 1841 tot dinsdag 1 juni 1841

'S morgens geen dienst. GoudschaalUbbo Goudschaal (1809-1889)
pictureGeboren: donderdag 26 januari 1809 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 22 september 1889 te Scheemda, Groningen
Beroep: Predikant te Rottum (vanaf 1832), Predikant te Godlinze (vanaf 1835), Predikant te Scheemda (vanaf 1839)
Ouders: Johan Goudschaal, Gesina Houwing
Echtgenote: Hebbelina Maria Hoeksema (gehuwd 4 april 1834)
Kinderen: Johan Bernard (1835-1910)
preekte 's middags. Deze dag gelijk ook de volgenden waren hoogst onaangenaam; al gorgelende en innemende bragt ik ze door; had weinig lust en weinig (...)

woensdag 2 juni 1841

geschiktheid om te werken; bragt evenwel de stukken voor de GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
in orde.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 011