vorige

4 april 1841 - 6 april 1841


forward
Dagboek scan

zondag 4 april 1841

Met opgewektheid gepredikt. Na de middag kerk gewandeld naar Zuidbroek en daar een pijp gerookt bij TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
van waar OfferhausLeonardus Offerhaus (1806-1885)
Woonplaats: Groningen, Hellum, Leiden.
pictureGeboren: donderdag 26 juni 1806 te Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 27 februari 1885 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te Leermens
Ouders: Johannes Offerhaus (1769-1837), Alegonda Edonia Sijpkens (1770-1818)
Echtgenote: Aleida Gezina de Raadt (gehuwd 19 november 1828)
Kinderen: Jacob de Raadt (1829-1895), Johannes (1831-1926), Edo Johannis (1834-1905), Harmanna Copijna (1836-1910), Alegonda Edonia (1838-1929), Theodora Jakoba (1842-1926), N.N. (1842-1842), Aafje Johanna (1844-1911), Hermannus Johannes (1847-1928)
's morgens gepreekt had. Mogt dit vooreerst de laatste maal zijn, dat hij vreemde hulp noodig heeft! Tegen half zes kwam de chaisWoord voor woordenlijst
Chais
Chais(e), ook wel "Sjees" of "Friese kapsjees" genoemd.
Chais
van Veendam mij afhalen en zoo kwam ik behouden bij de mijnen. Allen waren wel, mijne kindertjes allerliefst. Naauwelijks was ik er of kreeg berigt dat er 's anderendaags voor mij een turfschip te NoordbroekNoordbroek, Groningen.
zou aankomen. Goede raad was duur en ik besloot, om 's anderendaags maar zeer vroeg weer naar huis terug te keeren. Intusschen werd de avond bij de oude lui zeer genoegelijk doorgebragt.

maandag 5 april 1841

Zooals bepaald was wandelde ik 's morgens naar huis, het overheerlijke voorjaarsweder maakte den loop aangenaam. Allen verwonderden zich mij weer zoo spoedig terug te zien; de turfwerkzaamheden liepen gelukkig af. 'S avonds kwam er nog een goed stuk binnen. 'S Middags werkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
en leesgezelschap. Met genoegen dit laatste bijgewoond.

dinsdag 6 april 1841

Ook 's anderendaags ging de zaak voorspoedig, zoodat ik vroegtijdig weer naar Veendam kon terugwandelen. Moeder v[an] d[er] T[uuk]Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
De moeder van Romelia, oftewel de schoonmoeder van Abraham.
pictureGeboren: donderdag 21 augustus 1783 te Gasselternijveen, Aa en Hunze, Drenthe
Overleden: donderdag 20 februari 1851 te Veendam, Groningen
Ouders: Johannes Dijck (1742-1806), Margaretha Verschuir (1742-1806)
Echtgenoot: Michael van der Tuuk (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Margaretha (1812-1889), Romelia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
was zwak en ongesteld. 'S avonds hadden wij eene visite bij Tante WeitsElisabeth van der Tuuk (1779-1864)
Elisabeth (Mignon) van der Tuuk was een tante van Abraham: ze was de zuster van de vader van Romelia (echtgenote van Abraham I).
pictureGeboren: vrijdag 5 maart 1779 te Heerenveen, Friesland
Overleden: zaterdag 29 oktober 1864 te Veendam, Groningen
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenoot: Hillebrand Janssonius Weits (gehuwd 20 juli 1800)
Kinderen: Markus (1802-?), Alagonda (1804-?)
. Vader kwam toen met Dr SannesIsaac Sannes (1787-1856)
pictureGeboren: maandag 1 januari 1787 te Molkwerum, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: vrijdag 21 november 1856 te Veendam, Groningen
Beroep: Predikant te Noordlaren, Predikant te Burum en Munnekezijl (vanaf 1807), Predikant te Noordlaren (vanaf 1808), Predikant te Noorddijk (Groningen) (vanaf 1812), Predikant te Veendam (vanaf 1822 tot 1856)
Ouders: Willem Sannes, Maria Magdalena Cahais (±1750-1820)
Echtgenote: Arnolda Johanna Geertruid de Wolff (gehuwd 3 juli 1807)
Kinderen: Goswijn Willem (1808-1885), Johanna Wilhelmina Maria Magdalena (1810-1883), Ida Anna Geertruid (1812-1893)
in gezelschap. Mogt het de grond leggen tot eene betere verstandhouding tusschen die beiden. Ik heb er aan gedaan wat ik kon. Vader was blijkbaar verheugd dat het maar zoover gekomen was.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 008