vorige

6 maart 1841 - 13 maart 1841


forward
Dagboek scan

zaterdag 6 maart 1841

Wederom gewerkt en mijne taak afgekregen. Het bevalt mij tamelijk wel maar de fijne schaaf moet er nog over. Gelukkig is het juist in de passietijd, zoodat ik oude preeken kan doen. Ondertusschen bekruipt het mij wel eens dat de pastoralia soms voor het werk van W en LWoord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
moeten achterstaan. Indien 't altijd zoo was, zou 't zeker ongeoorloofd zijn.

zondag 7 maart 1841

Voorbereiding voor 't avondmaal, 's namiddags kinderdoop van 20 kinderen; 's avonds Bod[isco]Jacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
bij mij.

maandag 8 maart 1841 tot zaterdag 13 maart 1841

Deze week was voor mijn geheel overig leven van weinig waarde. Mijn gansche tijd besteedde ik voor mijn werk en had daar schier onophoudelijk mijn hoofd bij. Tot ontspanning dingsdagmiddag naar Zuidbroek, waar ik wederom aanmerkelijke toeneming in krachten bespeurde. Overigens, had ik van het overschooneWoord voor woordenlijst
Overschoon
Overschoon: bij uitstek schoon.
weder weinig genot, daar ik meest op mijn studeerkamer zat of preekte en catechizeerdeWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Intusschen was ik met mijn werk zeer voorspoedig en kreeg gelukkig de zaak genoegzaam onder slag, zoo dat ik mij zaturdag nog behoorlijk voor de avondmaalsWoord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
bedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
van zondag kon voorbereiden.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 007