vorige

14 februari 1841 - 15 februari 1841


forward
Dagboek scan

zondag 14 februari 1841

Een inleiding op de overdenking van 't lijden gepreekt om de menschen toch regt duidelijk te maken dat alleen de vrije liefde Gods de grond, en de betooning dier liefde de strekking is van de overgifte des Heilands in den dood. 'S avonds hield ik voor 't laatst in dezen winter nog bijbeloefeningWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
en had na de kerk nog een aangenaam uurtje met B[odisco]Jacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
. Ik las hem voor wat ik van mijn stuk had en kreeg aanmoediging. Wonderbaar werkt de gezelligheid op den moed!

maandag 15 februari 1841

A. Bos had met dankbaarheid voor eenige moeite die ik ten behoeve van zijne zwager Mulder gedaan had, de vriendelijkheid mij een goed eindweegs naar de stad te brengen. Het weder was heerlijk, de voorjaarslucht en het eerste vogelengezang verkwikte ons. Ik kwam nog voor den eten bij moederJohanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
De moeder van Abraham.
Woonplaats: Groningen.

pictureGeboren: vrijdag 19 februari 1779 te Amersfoort, Utrecht
Overleden: vrijdag 2 december 1859 te Groningen, Groningen
Ouders: Abraham Rutgers (1751-1809), Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)
Echtgenoot: Abraham Schim van der Loeff (gehuwd 9 november 1802)
Kinderen: Manta Meijndert Schim (1803-1870), Suzanna Maria (1804-1828), Sara Elizabeth (1806-1837), Abraham (1808-1885), Jacobus Cornelis (1809-1870), Paulus Adrianus (1811-1866), Maria Catharina Jacoba (1812-1882), Matthias Jacobus (1814-1843), Dorothea Lydia Louiza (1816-1894), N.N. (1818-1818), Johan Gaspar (1818-1821), Geertruida Catharina Maria (1820-1890), Margaretha Wijnanda (1822-1901)
, die zeer verblijd was mij te zien. Op haren verzoek bezocht ik 's middags Kaa Gorter en zocht die in haar bitter en langdurig lijden met Evang[elische] troost te versterken. 'S avonds bragt ik aangename uren in het moederlijke huis door. Wij spraken over allerlei oude en nieuwe dingen. Een onderwerp van discours betreffende broeder P[aulus] was min[der] aangenaam. Ik zie er weinig licht in.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 006