vorige

14 januari 1841 - 16 januari 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 14 januari 1841 en vrijdag 15 januari 1841

Herdenkendagen[xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
, dood[xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
voor de geest; leven voor de beurs! Met GockingaJoseph Gockinga (1778-1851)
Joseph Gockinga was jurist, en kerkvoogd van de kerk in Noordbroek.
Met zijn echtgenote Catharina Modderman en zijn kinderen woonde hij in Noordbroek op de buitenplaats Veenhuizen.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: donderdag 28 mei 1778 te Groningen, Groningen
Overleden: woensdag 29 oktober 1851 te Groningen, Groningen
Beroep: Kerkvoogd van de kerk in Noordbroek, Advocaat te Groningen (vanaf 1801 tot 1805), Diverse functies belasting (vanaf 1805 tot 1819), Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Groningen (vanaf 1819 tot 1827), Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (vanaf 1823 tot 1843), Vice-president bij de rechtbank te Groningen (vanaf 1827 tot 1830), President bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen (vanaf 1830 tot 1838), Raadsheer bij het gerechtshof te Groningen (vanaf 1838 tot 1839), Curator van de Hogeschool van Groningen (vanaf 1839 tot 1841), Vice-president bij het gerechtshof te Groningen (vanaf 1839 tot 1843), President bij het Gerechtshof te Groningen (vanaf 1843 tot 1848)
Ouders: Campegius Hermannus Gockinga (1748-1823), Alagonda Maria van Sijsen (1750-1829)
Echtgenote: Catharina Modderman (gehuwd 11 oktober 1802)
Kinderen: Campegius Hermannus (1804-1882), Angélique Esther (1806-1881), Alagonda Maria (1808-1852), Clara Cornelia (1811-1888), Wibbina Maria (1812-1888), Jan (1814-1852), Wilhelmine Henriette (1817-1883), Joseph (1819-1898), Catharina (1822-1850)
sprak ik nog al over den politiken en financielen toestand onzes lands, ~ doch wetenschap baarde hier verdriet. De Roomsche woelingen zullen om, zoo God het niet verhoedt, nog eens met onzen Koning in den grond booren. Zonderling, dat de Vorsten het niet willen inzien. Dat de Roomschen nooit goede burgers van een aardschen staat kunnen zijn omdat hun Koningrijk der hemelen veel te aardsch is ingerigt.

zaterdag 16 januari 1841

Een dag des doods vol van leven voor den geest. Reeds vroeg was ik in 't sterfhuis te Z[uidbroek]; het lijk onzer vriendinLijsbert Molles Radema (1793-1841)
Lijsbert was de eerste echtgenote van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek).
pictureGeboren: donderdag 24 oktober 1793 te Kollum, Friesland
Overleden: maandag 11 januari 1841 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Ouders: Molle Oedses Radema, Menke Jans Blau
Echtgenoot: Idzart Tinga (gehuwd 31 juli 1812)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
werd onder vele tranen ter aarde besteld. TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
was zeer geschokt en wij allen met hem en om zijne wil. Nogtans hield hij zich bedaard, kon en wilde echter meer over de ontslapene spreken dan tot dusverre geschied was. Het gevoel van nieuw leven, dat hem bezielt, bewaart hem voor 't geen in smartelijke sterfgevallen, de droefheid tot zulk eene zware last maakt t.w. het taedium vitaeWoord voor woordenlijst
Taedium vitae
Taedium vitae: afkeer van het leven.
. Het tegendeel heeft plaats bij zijne dochterTetje Tinga (1813-1893)
Tetje was de oudste dochter van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek) en Lijsbert Molles Radema.
pictureGeboren: zaterdag 25 september 1813 te Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland
Overleden: woensdag 8 februari 1893 te Groningen, Groningen
Ouders: Idzart Tinga (1790-1853), Lijsbert Molles Radema (1793-1841)
Echtgenoot: Jeremias Frederik Thiens Abresch (gehuwd 21 mei 1837)
Kinderen: Grietje (1847-1941), Cornelia Everharda (1852-1884)
.
'S avonds te 8 uur kwam ik bezwaard en vermoeid weer thuis en had naauwelijks lust en tijd om nog een preek te zoeken voor morgen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 003