vorige

10 januari 1841


forward
Dagboek scan

zondag 10 januari 1841

Het was hedenmorgen streng koud en daarbij paste zeer goed de winterpreek die ik gehouden heb. De opkomst der gemeente was vrij goed. 'S namiddags had ik bedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
des doops ook aan mijn zoon MichaëlMichael Rutgers van der Loeff (1840-1899)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem zowel "Michael" als "Michaël" (dus met en zonder trema).
pictureGeboren: zondag 15 november 1840 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 24 augustus 1899 te Groningen, Groningen
Beroep: Advocaat en procureur in Veendam (bij oom Marcus), Appingedam en laatstelijk te Groningen, Lid van de Provinciale Staten van Groningen
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Gezelina Margaretha van der Loeff (gehuwd 3 augustus 1869)
Kinderen: Paulus Adrianus (1870-1949), Romelia (1872-1917), Cornelia Ebelina (1873-1937), Suzanna Maria (1876-1953), Aafjen Sjabbina (1881-1965), Abraham (1882-1961)
. Mogt het kind, gelijk het voorspoedig opgroeit naar het ligchaam, zoo ook opwassen naar den geest en toenemen in genade bij God en menschen! Ik behandelde bij die gelegenheid den 32 Zondag over de beloften en verpligtingen der Evangelien. Eigenaardig is van beiden de doop het zinnebeeld t.w. van de beloften = Gods geopenbaarde liefde en de verpligting = de wederliefde die door den krachtigen indruk dier liefde Gods op het geloovige gemoeds verwerkt wordt. Dankbaarheid is niet het beginsel des Chr levens; de kinderen wandelen niet uit dankbaarheid in de gemeenschap der ouders; maar worden door de betooning van des ouders voorkomende liefde onwillekeurig tot liefde opgewekt; dankbaarh.[eid] is meer bepaald 't gevolg van genoten weldaden; liefde de uitwerking eener gezindheid, die men ziet dat anderen jegens ons koesteren, gelijk nu de weldaad staat tot de liefde waarvan ze slechts betooning en uitdrukking is zoo staat dankbaarheid tot wederliefde en is hiervan slechts uitdrukking.
Het berigt dat ik van Zuidbroek ontving was niet gunstiger. Ik wilde er wel heen maar had mijn woord gegeven te Slochteren en wandelde dus eerst naar SpandauPieter Spandau (1807-1878)
In een brief aan zijn ouders van 23 juni 1833 verwijst Abraham naar de bruiloft van Pieter en ida (zie Uit het dagboek etc. door Manta Rutgers van der Loeff, maart 1987). Pieter was predikant, waarschijnlijk een studiegenoot van Abraham I.
pictureGeboren: maandag 23 maart 1807 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: woensdag 6 november 1878 te Finsterwolde, Groningen
Beroep: Predikant
Ouders: Hajo Albert Spandaw, Henderica Woortman
Echtgenote: Ida Anna Geertruid Sannes (gehuwd 13 juni 1833)
Kinderen: Johanna Wilhelmina Alida Maria (1840-?)
en bragt den avond door bij den Burgemeester DijkhuizenAries Nanning Dijkhuizen (1773-1850)
Aries was burgemeester van Slochteren van 1814 tot 1845.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: vrijdag 5 maart 1773 te Slochteren, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 30 december 1850 te Slochteren, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Burgemeester van Slochteren (vanaf 1814 tot 1845)
Ouders: Nanning Klaassen Dijkhuizen, Beneke Klaassen
Echtgenotes: Maria Radijs (gehuwd 4 maart 1803), Aaltje Geerts Maathuis (gehuwd 23 mei 1817)
Kinderen: Geerardus (1829-1859)
. Die man hangt nog zeer aan mij en hij en zijn huis, waarin ik zoo veel vreugde en droefheid heb bijgewoond, zullen mij steeds dierbaar blijven. ~ Het was 12 uur toen ik weer thuis kwam zeer vermoeid en bezweet. 'S nachts had ik scrupelsWoord voor woordenlijst
Scrupels
scrupels = scrupules: gewetensbezwaren.
, dat ik niet naar Z[uidbroek] geweest was en besloot er terstond 's morgens heen te gaan.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 003