vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Nakomelingen Pagina 3


forward

 

 (BB) 27-8-1848 geb. Menso Arnoldus Regnerus VOS te Appingedam, overl. te Soest November 1915Uitleg/note over deze tekst
Menso overleed op 1 November 1915
aan hartverlamming (van de trap gevallen). In de kinderjaren kreeg hij de "stuipen", door slechte geneeskundige behandeling herstelde hij nooit van zijn ziekte. Later zwakzinnig. Hij werd onder curateele gesteld; curator was zijn zwager David Koning (Bf), toeziend curator zijn zwager Pieter Johannes Lambertus Moise de Chateleux (Bd). Beide zwagers harmonieerden niet best; de Chateleux weigerde de rekeningen en verantwoordingen van Koning in te zien. Koning schijnt niet nauwkeurig boek te hebben gehouden, althans na de dood van Menso bleek er een aanzienlijk tekort te zijn en daar Koning een onbemiddeld man was moest de Chateleux een som van ƒ. 10.000.- betalen, daartoe veroordeeld bij vonnis van de Arr.rechtbank.
 (EB) -3-1849Uitleg/note over deze tekst
Deze datum is onjuist. Pieter was geboren op 30 December 1848
 
geb. Pieter Jan Vos (1848-1849)Pieter Jan VOS, te Groningen,
 (EB) 21-9-1849Uitleg/note over deze tekst
Deze datum is onjuist. Pieter was overleden op 10 September 1849
 
overl. Pieter Jan VOS te Groningen.
 (BC) 13-12-1849 geb. Otto Bernard Focco VOS te Appingedam, overleden te NijmegenUitleg/note over deze tekst
Deze plaats is onjuist. Otto is overleden op 17 Juli 1926 in Amsterdam
. Hij slaagde voor examen voor surnumerair bij de Posterijen, doch nam spoedig ontslag en associeerde zich met een wijnhandelaar te Rotterdam. Trouwde 2 x, eerste huwelijk ontbonden, kinderloos, (met een juffrouw uit de Zweedsche handschoenenwinkel). Was voorts ongeregeld koopman te Halfweg (?); minder dan half.
 (AD) 3-1-1850 geb. Otto Beatus VOS te Delfzijl,
 (AD) 5-1-1850 overl. Otto Beatus VOS te Delfzijl
 (dF) 7-12-1850 geb. Willem Leopold MOISE de CHATELEUX te Dordrecht, secretaris der Deli-Maaatschappij te Medan; overleden te Medan 18-6-1900 aan zenuwuitputting. Hij trouwde 1e te Parijs 18-7-1874 Wilhelmine Jeanne van DORMOLEN bij wie 1 zoon en 1 dochter; gescheiden den Haag 1882. 2e te Penang 1-3-1883 Jessy Caroline Sophia COUNTER bij wie 3 zoons en 3 dochters.
 (ED) 23-1-1851 geb. Pieter Jan VOS te Groningen. Na als juridisch student te Groningen zijn propaedeutisch examen te hebben afgelegd, nam hij bij het overleden van zijn vader (1870) de houtzagerij (molen en "’t Stekje") aan het Hoendiep en de houthandel aan de Westersingel over. Dit was een goed rendeerend bedrijf, tot het moment waarop de "Juffers" al in Zweden werden gezaagd, waardoor handel en zagerij niet meer onafscheidelijk verbonden waren. Hij nam ontslag als lid van de Gemeenteraad (1883-1891) en werd Gemeente-ontvanger, eerst in het Goudkantoor op de Groote Markt, later in de Oude Boteringestraat. Hij was voorzitter dan de Nutsspaarbank, President-Commissaris van de Friesch Groningsche Hypotheekbank, Voorzitter van de Commissie van beheer van de Groningsche Kook- en Huishoudschool, Voorzitter van de Vereeniging Kinderziekenhuis W.A.Scholten, President van de afd.Groningen van de Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Officier in de orde van Oranje Nassau. Hij overleed 21 augustus 1924 te Groningen.
Hij was 26-5-1876 te Appingedam getrouwd met Henriette Paulina CLEVERINGA, geb. op huis "Fivelzicht" te Uitwierd (gem. Delfzijl), overl. te Groningen 26-7-1921.
Hun kinderen waren: Otto Beatus (1877-1877), Margaretha Jacoba (geb.1878, tr. Mr.P.A.RUTGERS VAN DER LOEFF), Berendina (1880-1880), Ir.Rudolf Pabus (geb. 1881, tr. Antonia MESDAG), Berendina (1885, tr. Mr. A.ROMBACH).

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 47
Scan(s): 49