vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 141

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 141  

Aan onze waarde Vrienden,
het gouden Bruidspaar
A.Rutgers van der Loeff en R. van der Tuuk

Gewis, gezegend paar!, na ’t noeste tijdbesteden
Wenscht gij u rust voor ’t hart en stramme leden;
De moede toch begeert na d’ afgewerkte dag
Slechts dat hem de avondzon in kalmte ontzinken mag.
Toch klinkt de feesttoon u van alle zij in de ooren
En komt de vreugd uw rust een kortwijl verstoren.
’t Is hoogtijd in uw huis, de blijde dag is daar,
Waarop ge u zamen zaagt vereend voor vijftig jaar.
Heil! heil u echtpaar! met dien onwaardeerbare zegen.
Een breede rei van blijde telgen juicht u tegen
En uit de verte naakt de warme vrienden groet
Aan ’t gouden paar, gestroomd uit ’t vol gemoed.
O, zien wij ouden in ons Zutphen om ons henen;
Van tal van vrienden heeft de fakkel uitgeschenen;
Waar enklen nog bewandlen, eenzaam ’t levenspad.
Beroofd van echtgenoot en haast der dagen zat.
Wij volgen nog uw spoor; hoe lang wel? IJdel vragen!
Die ’t al regeert alleen kent ’t aantal onzer dagen.
Genoeg- wij danken voor al ’t geen zijn hand ons gaf.
Ook in zoo menig vriend. Vaartwel! Wij breken af.


 Zutphen 1885H.W. van Rhijn
M.E. van Rhijn  
Roelofsz

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 141