vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 144

forward
Maker: Louisa Johanna Hardenberg (1844-1898)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 144  

Aan
Het gouden Echtpaar


"Gij zijt ook een van de vrienden" was het woord waarmee mij een albumblad voor U werd aangeboden. Ik zou niet weten welk ander mij meer blijdschap had kunnen geven. Als het U maar half zooveel genoegen doet mijn naam te lezen tusschen de velen die U lief zijn, dan is het mij ruim genoeg.

Wat zou toch het leven dor zijn zonder die innige gemeenschap der zielen die onafhankelijk is van tijd en plaats, geslacht en leeftijd. Het goede dat gij mij hebt gedaan door uwe vriendschap komt velen ten zegen.

Moge den avond van Uw leven voor U en Uwe trouwe levensgezellin beschenen worden door het licht van liefde en Vriendschap!


Leiden Februari 1885
  Louisa Hardenberg


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 144