vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 143

forward
Maker: Gizelina Catharina Cleveringa (1819-1887)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 143  

Ontvangt, HoogGeachte, Vrienden! ook van mij de betuiging mijner innige deelneming, nu U het groote voorrecht te beurt valt, te midden van Uwe dierbare betrekkingen Uw gouden huwelijksfeest te vieren.
Helaas! hoe menig echtverbond, in blijde hope gesloten en aanvankelijk door hoogere Zegen gekroond, duurt korte jaren slechts!
Toch blijft, wie alleen achter blijft, ook onder der weemoed den herinnering, nog een dankbaar en zoet herdenken bij aan vervlogen maar toch onvergetelijke dagen.
Hoe moet het U dan niet zijn, nu het Gode behaagde, U vijftig jaren van bevoorrecht samenleven te schenken!
Blijve deze dag in Uwe herinnering een gedenkdag vol van vrede, en heerlijkheid, en een lichtglans op Uwen verdere levensweg!

Wed. J. Boeles  
Cleveringa


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 143