vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 145

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 145  

’t Zij mij vergunt op den gewichtigen feestdag van den Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Ds A. Rutgers van der Loeff als blijk mijner oprechte deelneming in het voorrecht dat Hem en zijn gezin te beurt valt het woord van Guizot uit zijn ”memoires„ te vertolken dat luidt:

"De mensch heeft behoefte aan een geluk dat volmaakter en teederder van aard is dan al de arbeid en de zegepralen van het openbare leven kunnen verschaffen. Wat ik heden bij ervaring weet aan het einde van mijn leven, dat voelde ik ook bij de aanvang en den voortgang er van. Zelfs te midden van de gewichtigste bezigheden is het huiselijk geluk de grondslag van een gezegend leven en de schitterendste loopbaan zelve schenkt slechts een schraal en onvolmaakt genot, als men verstoken is van de genietingen, die het huiselijk leven en de vriendschap ons opleveren".


Amersfoort: Zandbergen
28 Januari 1885
M.W. Scheltema

Note: Het is niet duidelijk wie
de maker van deze pagina is

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 145