vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 139

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 139  

Was Uwe oude, trouwe vriend
Marie Kluit
nog op aarde, hij zou bij Uw feest gelukkig zijn en daarin deelen met heel zijn hart en misschien nazeggen:
God lof! dat gij dit feest „zoo vrolijk” zoo gezond mocht vieren… dat Uwe oogen den uitslag van „Uwe werk op aarde” aanschouwen mogen.

2 februari 1885


Note: Het is niet duidelijk wie
de maker van deze pagina is

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 139