vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 140

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 140  

Gaarne maken wij van de gelegenheid ons aangeboden gebruik om op uw gouden huwelijksfeest ook onzen heilgroet te voegen bij die van uwe naaste betrekkingen en oudste vrienden. Sinds meer dan vijftig jaren kennen wij elkander en de herinneringen aan onzen omgang gedurende de jaren die gij te Slochteren en te Noordbroek doorbracht behooren tot de aangenaamste van ons vroeger leven, terwijl het ons een groot genoegen is thans in de dagen van onzen ouderdom nog weer in elkanders nabijheid te zijn gekomen en elkander gedurig te mogen zien.
Moge Gods zegen u nog menig jaar samen doen beleven en uw levensavond helder en kalm blijven, dit is de hartelijke wensch van hen die zich gaarne noemen

Uwe oude vrienden
L. Offerhaus
A.G. Offerhaus de Raadt


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 140