vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 100

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 100   Moge uw levensavond, na een welvolbragter dag, op uw gouden huwelijksfeest door God rijkelijk gezegend worden, is de wensch van uw oude hoogschattende vriendin


Wees nog lang gelukkig in elkanders bezit, en in de liefde uwer kinderen
Spreuken XXIV vers 3
Uwe vriendin    A.H. Luijken Glashout de Grene [?]


Psalm 134 vers 3
Het is ons een genoegen op dit zeldzame feest, ook onze wenschen bij te mogen voegen, met de bede, dat alle ontboezemingen op deze heugelijken dag, voor UEd, allen in vervulling moge komen.
Met de meeste Hoogachting uwer vriend en vriendin

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 100