vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 101

forward
Maker: Elisa Laurillard (1830-1908)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 101  


De groene vlecht werd koop’ren krans
En ’t koper zilv’ren kroon
En ’t zilver werd verhoogd tot goud,
Zoo kostbaar en zoo schoon
Maar bij die wiss’ling bleef toch ’t groen:
’t liep om het koop’ren blad,
’t Omrankte meé de zilv’ren wrong
’t Houdt nog het goud omvat,
Symbool, dat, wát verand’ren mocht,
In heel Uw langen loop
Gods gunst U steeds behouden liet
’t Genot van dank en hoop
2 Februari 1885 Uw vriend
E. Laurillard

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 101