vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 99

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 99  

Zutphen Januari 1885

Gaarne nemen wij eene plaats in het Album uwer belangstellende vrienden die U hier hebben gekend en gewaardeerd, en nog liefhebben, bij de heugelijke gelegenheid van Uw vijftigjarig huwelijk.
Dat zeldzaam voorregt was mij gegeven, maar het lijdend leven mijner onvergetelijke gade reeds was aangevangen. Met het oog op haar, die naar het Vaderhuis ons voorging, met het oog op onze vriendschap en uwe toekomst, mag ik hierbij aanteekenen het heerlijk woord des Apostels:
De liefde vergaat nimmermeer!
Met warme belangstelling en heilbede,

Eben-Haëzer
1 Sam: VII


Denk bij het lezen van dit woord nog eens aan uw ontslapen vriend, en aan uwe oude vriendin

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 099