vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 42

forward
Maker: Suzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 42  
Buitenwoel

Hier werd voor vijftig jaar de huwelijksband gelegd;
De band, die bleek te zijn-zóó sterk, zóó hecht;
Zóó rekbaar en zóó zacht;
Dat onder huislijk lief en leed, hij wondren wrochten kon,
En jaar op jaar nog won
Aan lieflijkheid en kracht

Dat hij nog lang ’t geweld des tijds trotseert;
dat geve de Heer!

S.M. Rutgers vd Loeff


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 042