vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 43

forward
Maker: Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 43  


December 1884 a/b vd Ms Bonaire

Beste Vader en Moeder. Wanneer zullen uwe oogen mij wederzien? Miscchien nooit. Maar ’k zou mijn leven niet gaarne van de herinnering van het licht uwer oogen beroofd zien; ik zou een deel van de beste herinneringen der beste aanmoediging en het beste doeleinde verliezen, dat ik in mijn zwervende leven met mij omdraag en Juist dat is mijn talisman tegenover onmannelijk zelfbeklag, over onherstelbare verliezen, geleden door eigen schuld.

Uw liefhebbende zoon
Marcus


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 043