vorige

30 januari 1860 - 26 februari 1860


forward
Dagboek scan

maandag 30 januari 1860 tot woensdag 1 februari 1860

Het kind van Prof[essor] Rijk gedoopt.

donderdag 2 februari 1860

De dag onzer Zilveren bruiloftUitleg/note over deze tekst
Abraham en Romelia vierden op 2 Februari 1860 hun 25-jarig huwelijksfeest.
. Met groote blijdschap en dankbaarheid gevierd Onder het genot van zooveel voorregten als zeker aan weinigen te beurt vallen. Wij werden overladen met allerlei blijken van belangstelling en de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
deden al wat mogelijk was om de feestvreugde te verhoogen. Het familie diner liep kostelijk af en de vrolijkheid duurde tot laat in de nacht.

zondag 5 februari 1860

Van HasseltSjoerd Folkert van Hasselt (1809-1881)
Sjoerd Folkert van Hasselt was de echtgenoot van Dorothea Lydia Louisa van der Loeff. Dorothea was een zuster van Abraham.
Abraham schrijft zijn naam vaak met een zgn. "lange s": "van Hasſelt".
Woonplaats: Sneek, 's-Gravenhage.

pictureGeboren: woensdag 1 februari 1809 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 6 maart 1881 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Theol. doct, Ned. Herv. pred. laatstelijk te Sneek, Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk (vanaf 1871 tot 1880)
Ouders: Barthold Theodorus Wilhelmus van Hasselt (1770-1840), Baukje Rypperda (1780-1845)
Echtgenote: Dorothea Lydia Louiza van der Loeff (gehuwd 28 januari 1836)
Kinderen: Baukjen (1836-1894), Sara Elisabeth (1838-1902), Barthold Theodoor Wilhelm (1839-1889), Abraham Johannes Theodorus (1841-1841), Johanna Dorothea Rebekka (1842-1843), Johanna Dorothea Rebekka (1844-1872), Abraham (1846-1898), Marcus Anne (1848-1848), Geertruida Catharina Maria (1849-1928), Marcus Anne (1850-1852), Jakob Adriaan Karel (1852-1917), Jakoba Adriana (1854-1940), Margaretha Wijnanda (1855-1855), Willem Anne Eliza (1857-1864)
predikte voor mij in de P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
, zoodat ik de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
had en de O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
namid[dag].

maandag 6 februari 1860

De predikanten met vrouwen en nog eenige andere goede Vrienden savonds bij ons geweest, ook deze partij maakte op alle gasten een aangename indruk.

zondag 12 februari 1860

H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
snamiddags Z 1Zondag 1
Zondag 1 uit de Catechismus
en gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
.

donderdag 16 februari 1860

H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
4 LT Schikkingen tot de Paaschmaaltijd.

zondag 19 februari 1860

H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
voetwassching.

zondag 26 februari 1860

GarnisoenLeiden, Garnisoen
Abraham preekte vaak in het "garnisoen". Wat is dit?
en M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 124