vorige

1 januari 1860 - 29 januari 1860


forward
Dagboek scan

zondag 1 januari 1860


1860


Na de gelukwenschen mijner KinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
ontvangen te hebben, praepareerde ik mij voor de Godsdienstoefeningen bij de GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
, waar ik voorbereiding voor de Av[ond] met bevestiging van lidmatenWoord voor woordenlijst
Lidmaat
Iemand die lid is van een organisatie, voornamelijk een kerk.
had. Sm[iddags] H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
Z 47Zondag 47
Zondag 47 uit de Catechismus
. Ik was dien avond wel eenigzins vermoeid.

zondag 8 januari 1860

GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
en garnisoenLeiden, Garnisoen
Abraham preekte vaak in het "garnisoen". Wat is dit?
.

woensdag 11 januari 1860

Jezus Kindschheid M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
.

donderdag 12 januari 1860 tot zaterdag 14 januari 1860

[Deze tekst heeft betrekking op de periode 2 Januari 1860 t/m 14 Januari 1860, en stond daarnaast geschreven]
Een paar dagen naar Rotterdam en s[Graven] Hage geweest om de familie eens te bezoeken.

zondag 15 januari 1860

BijbeloefeningWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
Luk[as] 21:5 Voorbereiding op rampen.

zondag 22 januari 1860

M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
Jacobsladder, Dito bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
.

zondag 29 januari 1860

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
over de Chr[istelijke] vergenoegzaamheid 3 Tim[otheus] 6 [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
. Toepasselijk op ons aanstaande huisselijkfeest ter gedachtenis van ons 25 jarig huwelijkUitleg/note over deze tekst
Abraham en Romelia vierden op 2 Februari 1860 hun 25-jarig huwelijksfeest.
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 124