vorige

3 december 1859 - 31 december 1859


forward
Dagboek scan

zondag 4 december 1859

[AbrahamWoord voor woordenlijst
Abrahami in de war
Af en toe is Abraham in de war met datums, bijv. als de dag van de week niet met de datum overeenkomt, of als hij datums herhaalt.
Oorzaak hiervan zal onder anderen zijn dat hij vooral later in zijn leven zijn dagboek nog wel eens achteraf inschrijft voor een paar weken in één keer (zie bijv. 21 augustus 1882).
schrijft "3 december", maar dat is een zaterdag. Deze tekst gaat waarschijnlijk over "zondag 4 december". De vergissing is overigens niet zo vreemd: hij had wel iets anders aan zijn hoofd, zo kort na het overlijden van zijn moeder.]


Dezen dag preekte van Laar voor mij, daar ik mij nog altijd zeer verkoudenWoord voor woordenlijst
Ziekte - Verkoudheid
Verkoudheid is voor ons meestal een simpel ongemak. Maar soms blijkbaar zo ernstig voor Abraham dat hij daardoor op zondag niet kon preken (zoals op zondag 6 maart 1853). Hij noemt het vaak in zijn dagboek, dus blijkbaar was het een storend ongemak voor hem.
Hij schrijft het ook af en toe als "verkouwd".
gevoelde.

zondag 11 december 1859

BedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
des Av[onds] in de P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
Vereeniging der wereld. 2 Cor[inthe] 5 met veel opgewektheid.

zondag 18 december 1859

GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
en H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
Sn[amiddags] Z 46Zondag 46
Zondag 46 uit de Catechismus
.

zondag 25 december 1859

1e K[erst]dagWoord voor woordenlijst
Kerst
Kerstmis.
Soms schrijft Abraham het ook zonder "t", bijv. "Kersfeest" op 23 December 1843. Zie ook de DBNL, waar "kersfeest" is opgenomen als spelling van 1864 voor "kerstfeest".
. O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
N31, ook gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
.

maandag 26 december 1859

2e K[erst]dagWoord voor woordenlijst
Kerst
Kerstmis.
Soms schrijft Abraham het ook zonder "t", bijv. "Kersfeest" op 23 December 1843. Zie ook de DBNL, waar "kersfeest" is opgenomen als spelling van 1864 voor "kerstfeest".
. H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
voorm[iddag] Het woord is vleesch geworden Joh. 1:14

zaterdag 31 december 1859

O[ud] J[aar]Woord voor woordenlijst
Oudejaarsavond
Oudejaarsavond
P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
1 Cor[inthe] 13:13.Met veel moeite had ik deze preek klaar gekregen, maar heb haar met veel opgewektheid en dankbaarheid gedaan. Bij vele beproevingen ook vele onschatbare voorregten van God ontvangen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 124