vorige

5 januari 1881 - 16 januari 1881


forward
Dagboek scan

woensdag 5 januari 1881

Veel bezoeken gedaan voor N[ieuw] J[aar] wenschen. Begonnen met verzameling van bouwstoffen voor een geschiedenis der K[week] s[chool] voor Z[eevaart]Woord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
.

donderdag 6 januari 1881 tot dinsdag 11 januari 1881

In deze week naar s[Graven]Hage's-Gravenhage (Den Haag)
geweest en bezoeken gebracht bij de Minister VisseringSimon Vissering (1818-1888)
Simon Vissering was minister van Financiën.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: dinsdag 23 juni 1818 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 22 augustus 1888 te Ellecom, Rheden, Gelderland
Beroep: Hoogleeraar Staatshuishoudkunde te Leiden, Advocaat (1847), Minister van Financiën (vanaf 1879 tot 1881)
Ouders: Willem Vissering, Debora Menalda (-1821)
Echtgenote: Grietje Corver (gehuwd 16 december 1847)
Kinderen: Gerard (1865-1937)
, Mevr[ouw] Rochemont en de drie Zusters"De zusters" van Abraham.
"De zusters" van Abraham (algemeen)
als mede Elise van CalcarEliza Carolina Ferdinanda Fleischacker (1822-1904)
Elise van Calcar-Schiotling, geboren als Eliza Carolina Ferdinanda Fleischacker, was een Nederlandse schrijfster, publiciste, pedagoge en feministe. Ze trouwde in 1853 met Herman Carel van Calcar, die later burgemeester van Wassenaar werd.
pictureGeboren: dinsdag 19 november 1822 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 13 juli 1904 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Letterkundige, Schrijfster, publiciste, pedagoge en feministe
Ouders: Anna Carolina Fleischacker. Vader is onbekend.
Echtgenoot: Herman Carel van Calcar (gehuwd 6 mei 1853)
.

woensdag 12 januari 1881

MarcusMarkus Rutgers van der Loeff (1847-1897)
Een zoon van Abraham. Formeel wordt zijn naam met een "k" geschreven (bijv. in zijn geboorte-akte), maar het komt ook vaak met een "c" voor (bijv. in zijn overlijdens-advertentie). Abraham gebruikt het allebei door elkaar, soms zelfs op dezelfde dag!
pictureGeboren: maandag 9 augustus 1847 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 31 oktober 1897 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor, dirig. off. van Gez. Kon. Marine
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
eenige dagen bij ons. Gedurende het ongunstige, natte of koude weder, overdag veel thuis geweest. 's Avonds vergadering gehad ZendelingWoord voor woordenlijst
Zendeling
Zendeling is binnen het Nederlandstalige protestantisme de benaming voor een persoon die zijn religie beroepsmatig verkondigt aan aanhangers van een andere levensovertuiging. Binnen het protestantisme gaat het vooral om protestantse christenen die het christelijk geloof verkondigen aan niet-christenen in de niet-westerse wereld. Een christelijke zendeling wordt uitgezonden door een zendingsorganisatie, een kerkgenootschap, een onafhankelijke christelijke gemeenschap of door een vriendenkring.
Bron: nl.wikipedia.org
g[enootschap].

donderdag 13 januari 1881 tot zondag 16 januari 1881

Jaarlijkse Ministerie bij Drost. K[week]school van Bew[aar]s[chool]h[ouders]Woord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
. Dikwijls bij WeijmarBarend Jan Weijmar (1804-1881)
Barend Jan Weijmar is de zoon van Barend Jan Weijmar (1765-1832) en Jacoba Margaretha de Jong (oftewel "mevrouw Munting"). Na het overlijden van Barend Jan Weijmar is Jacoba hertrouwd met Willem Nicolaas Munting. Zowel Jacobus Marinus als zijn moeder Jacoba Margaretha zullen zijn naam aangenomen hebben, en voeren dus ook als achternaam "Munting".
pictureGeboren: donderdag 15 november 1804 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 14 september 1881 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Barend Jan Weijmar (±1765-1823), Petronella Hillegonda de Jong (±1775-1810)
, gewerkt voor de Kw[eek]s[chool] voor Z[eevaart]Woord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
. BramAbraham Rutgers van der Loeff (1839-1886)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Bram".
Woonplaats: 's-Heerenberg/Bommel.

pictureGeboren: maandag 15 juli 1839 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 23 september 1886 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te 's-Hertogenbosch
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Johanna Diderika Hartevelt (gehuwd 12 augustus 1864)
Kinderen: Abraham (1865-1927), Jacobus (1867-1868), N.N. (1869-1869), Bartholomeus Willem (1871-1923), Johan Diederik (1874-1945), Willem Frederik (1879-1918), Romelia (1882-1964)
, die te Rotterdam gepreekt had, eenige dagen bij ons gelogeerd. Nopens ArnoudPieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Arnoud".
Woonplaats: Luik, Hengelo.

pictureGeboren: woensdag 15 juni 1842 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 4 juli 1889 te Pekalongan, Java, Indonesië
Beroep: Suikerfabrikant te Pekalongan, Indonesië (Java), Ingenieur op de Oosterlijn (Standplaats Hengelo - Overijssel) (januari 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
te Soerabaja, lazen wij met onaangename verrassing het bericht in de courant, dat hij als Chef vd lijn [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
eervol, om ziekte, ontslagen was. Zeer verlangen wij naar nader bericht.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 179