vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 39


forward

 

Mei 1814

uit Koevorden, ’twelk reeds gecapituleerd had. Ten 10 ure werden er bruggen geslagen achter Farmsum en omstreeks 10½ uur zag men een Parlementairvlag, benevens 6 personen bij de molens van den heer Garrelts aankomen. Een detachement, uit 1 officier en 3 man bestaande, begaf zich uit Farmsum derwaarts, met wien 3 derzelve afgehaald werden, zijnde 1 chef de bataillon der Genie, komende uit Parijs en de 2 overigen een kapitein van de Zwitsersche voltigeurs en een sous-Inspecteur der douanen van de bezetting te Koevorden. Ten 11 ure kwam de voornoemde commissaris met de officieren uit Koevorden alhier binnen, allen voorzien van de witte kokards, ’t geen echter niet de minste indruk op ’t garnizoen maakte, veelmeer werden dezelve daardoor nog meer opgebragt, en 1 officier der Zwitsers uit het garnizoen van Koevorden genoodzaakt zijne witte kokarde gedurende zijn verblijf alhier te moeten afdoen. 


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 41
Scan(s): 42