vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 60

forward
Maker: Ida Alagonda Elisabeth van Loon (1843-1923)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 60  

Gouden Bruiloft

Schoon ter lente van uw leven
was die blijde morgenstond,
Die het bloemsnoer heeft geweven
Dat lief Paar u samenbond.
Wat al droomen, wenschen, beden
Op dien onvergeetbren dag,
Toen uw oog een ander Eden
Wondervol ontluiken zag!

Maar toch! schoonder nog de morgen
Heden voor u aangelicht!
Al onttrok in mist verborgen
’t Zonnetje u haar aangezicht!
het zonnetje van binnen
Gloeit en gloort door hart en geest
Blijder dan bij ’t eerst beminnen
Groet ge ’t Gouden Bruiloftsfeest!

Want de loutringsproef van ’t leven
Heeft uw liefde thands doorstaan,
En de tijd blies onder ’t zweven,
Met zijn wiekslag ’t vuur nog aan
Inneger dan ooit te voren,
Menglen zich uw zielen thands
’t Groen mocht blinken, ’t Zilver gloren
’t Goud slechts heeft volmaakter glans!

Goud der wijsheid is’t dat groeide
Half een eeuw, waar hart met hart
samen weende, samen gloeide
Bij gedeelde vreugde en smart
Wat al schatten ter beware!
Toch, het is geen dood metaal
’t Goud der Zonne! en uw ervaring
Tintelt van der liefde straal

Dat ’s  >>


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 060