vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 59

forward
Maker: Jan Berend van Delden (1849-1932)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 59  

Waarde Oom en Tante!

Hoewel het spreekwoord zegt, Onbekend maakt
onbemind, hoop ik toch, dat ook mijn gelukwenschen,
die ik zoo gaarne bij die van al de overige familie-
leden voeg, door U zullen worden aangenomen.
Wel mag het een groot voorrecht genoemd worden
dat U heden te beurt valt, om gezond en wel
in het bezit van al uw kinderen Uw gouden
Bruiloft te mogen vieren.
Op een dag als deze, komt dan ook eigentlijk
niets dan vreugde betoon te pas, en toch moet ik
bekennen, dat ik in mijn hart een greintje jalouzie
voel opkomen, tegen den levensloop, die u
en uw groote familie steeds zoo behandeld
en geweerd heeft, dat allen na een verloop
van 50 jaar in den best mogelijke welstand
verkeren, schoon zij, helaas niet allen op uw
feest tegenwoordig kunnen zijn.
Een heildronk op U, O Gouden Paar
en op uw 12 kinderen wordt U met den
meesten eerbied toegebracht door

 
Enschedé 2 Februari 1885
J.B. van Delden  arts

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 059