vorige

26 oktober 1863 - 29 november 1863


forward
Dagboek scan

zondag 1 november 1863

Gepreekt H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
o Gal.[aten] 5.1 Hervormingspreek

zondag 8 november 1863

Gepreekt H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
Doop van t kindje van Mazel

zondag 15 november 1863

Gepreekt O[oster]Kerk]Leiden, Oosterkerk
De Heer is Vrede Gedachtenis van Neerlands Verlossing in 1813

donderdag 19 november 1863

Een drukke week. Elk is bezig met preparaties voor 't feest dat donderdag onder begunstiging van 't heerlijksten weeder naar elk genoegen afliep. Ik preekte ook nog voor GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
, die hiermede zeer ingenomen waren.

zondag 22 november 1863

Gepreekt in 't GarnizoenLeiden, Garnisoen
Abraham preekte vaak in het "garnisoen". Wat is dit?
en bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
. Alle vleesch is als gras

zondag 29 november 1863

's avonds H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
Bijbeloef[ening]Woord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
Gen.[esis] 12

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Corrie Rutgers van der Loeff - van Ree
Scan nummer: 132