vorige

1 september 1841 - 3 september 1841


forward
Dagboek scan

woensdag 1 september 1841

Tegen 10 uur kwam de verwachte wagen met de tante van Groningen. KeeCornelia Ebelina Cleveringa (1817-1897)
Echtgenote van een broer van Abraham: Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866). Abraham noemt haar ook "Ceetje" of "Kee".
pictureGeboren: dinsdag 7 oktober 1817 te Appingedam, Groningen
Overleden: vrijdag 27 augustus 1897 te Enschede, Overijssel
Ouders: Rudolph Ebels Cleveringa (1790-1856), Gijsselina Margaretha Molenkamp (1798-1851)
Echtgenoot: Paulus Adrianus van der Loeff (gehuwd 1 augustus 1838)
Kinderen: Johanna Dorothea (1839-1876), Rudolf Ebels (1841-1892), Abraham (1842-1913), Gezelina Margaretha (1843-1909), Matthias Jacobus (1845-1901), Manuel (1847-1907), Paulus Adrianus (1849-1904), Jan Albertus (1850-1851), Ida Margaretha Wijnanda (1852-1894), Jan Albertus (1854-1920), Catharina Gezelina (1856-1904), Cornelis Ebels (1858-1896), Aafje Sjabbina (1859-1860)
had er zich op toegelegd om haar gul en rijkelijk te ontvangen. In de koepel dronken wij een borreltje en de maaltijd smaakte ons heerlijk. Het was reeds laat toen wij te zamen stadwaarts reden. De maneschijn verhelderde en veraangenaamde onzen weg.

donderdag 2 september 1841

'S morgens gezocht naar eene stof voor zondag; doch te vergeefs. 'S namiddags haalde ik moeder van de schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
. Zij bragt ons de beste berigten van 't Kanaal mede. Na haar thuis gebragt te hebben, kon ik nog ter kerk gaan bij RoskesRoskes, Hendricus Theodorus (-1845)
Hendricus Theodorus Roskes, predikant afkomstig uit Leiden; gest.20.02.1845 te Groningen.
, wiens voorstel mij in sommige opzigte wel beviel. 'S avonds kwam MuurlingWillem Jochums Muurling (1805-1882)
Prof.dr. Willem Muurling, hoogleraar godgeleerdheid, die 7.8.1850 in 2e echt trad met Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1805-1882).
pictureGeboren: zaterdag 27 april 1805 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: zaterdag 9 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar Practische Godgeleerdheid Univ. te Groningen, Theol. doct (1832), Beroepen predikant bij de Hervormde Gemeente te Stiens (1832)
Ouders: Jochem Willems Muurling (-1808), Wiepkjen Siemons de Haas
Echtgenotes: Ytje Sytzes Westerbaan (gehuwd 14 oktober 1832), Maria Catharina Jacoba van der Loeff (gehuwd 7 augustus 1850)
Kinderen: Wiepkje (1833-1883), Sytze Westerbaan (1836-1876)
nog even en betoonde lust, om met mij naar N[oord]BroekNoordbroek, Groningen.
te gaan 't welk mij daar ik nog niet wist, wat ik preeken zou, veel plaizier deed. Ik schreef dien avond nog eene Epistel aan Meijer van BeetgumBeetgum
Beetgum is een dorp in de gemeente Menaldumadeel (Fr.), ten oosten van Berlikum.
.

vrijdag 3 september 1841

Ik gevoelde mij bij het opstaan niet regt wel. Hierbij kwamen nog mijne bemoeijingen met de zaken van ThijsMatthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Med. doct, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
. Ik moest bij onderscheidene menschen rondloopen, om zijne rekeningen te betalen en mij dus gedurig schamen over mijnen broederMatthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Med. doct, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
. Tjalling JanssoniusTjalling Janssonius (1803-1876)
pictureGeboren: zaterdag 26 februari 1803 te Uithuizen, Eemsmond, Groningen
Overleden: maandag 21 augustus 1876 te Den Andel, Groningen
Beroep: Ned. Herv. pred. te Den Andel
Ouders: Wilhelmus Janssonius (1765-1825), Helena Haakma Tresling (±1767-1831)
Echtgenotes: Sara Elizabeth van der Loeff (gehuwd 27 maart 1828), Gesina Geertruid Muntinghe (gehuwd 1 april 1842)
Kinderen: Willem (1829-1893), Johanna Dorothea (1830-1909), Abraham (1833-?), Helena (1843-?), Hijlenko (1846-?)
kwam ook weder en was mij niet weinig behulpzaam. 'S middags en 's avonds werden wij eenigzins verontrust door eene ongesteldheid van onze kleine BramAbraham Rutgers van der Loeff (1839-1886)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Bram".
Woonplaats: 's-Heerenberg/Bommel.

pictureGeboren: maandag 15 juli 1839 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 23 september 1886 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Ned. Herv. pred. laatstelijk te 's-Hertogenbosch
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Johanna Diderika Hartevelt (gehuwd 12 augustus 1864)
Kinderen: Abraham (1865-1927), Jacobus (1867-1868), N.N. (1869-1869), Bartholomeus Willem (1871-1923), Johan Diederik (1874-1945), Willem Frederik (1879-1918), Romelia (1882-1964)
welk dien nacht vrij hevig werd zoodat ik weinig rust genoot.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 016