vorige

11 februari 1841 - 13 februari 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 11 februari 1841

Den ganschen dag met JongmanAlje Heeres Jongman (1791-?)
Alje Heres Jongman was bakker in Noordbroek.
pictureGeboren: zondag 24 juli 1791 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden 
Beroep: Broodbakkersknecht (1817)
Ouders: Heere Geerts Jongman, Alberdina Pieters
Echtgenote: Elisabeth Christoffers Upmeijer (gehuwd 15 mei 1817)
gecollecteerd. Ik had hier gelegenheid om de weldadigheid in hare onderscheidene vormen en gedaanten gadeteslaan; hoewel er over 't geheel veel gegeven werd, zag ik toch weinig waarachtige liefde. Daar werd te veel gevraagd: waarmede kan ik volstaan? De linkerhand wist meest wat de regter deed. Ondertusschen waren er ook Christelijke gaven en arme weduwenpenningskens. 'S avonds hadden wij bijeenkomst ten mijnen't en verheugden ons te zamen over het volbragte werk. Wij schatten de collecte op groot ƒ 300.

vrijdag 12 februari 1841

Voor middags wandelde ik met R[omelia]Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
naar Hellum en vonden daar de vrienden tamelijk welvarende en zeer verblijd ons te zien. Het weder was zacht en aangenaam en de dooi begon met kracht in te vallen. 'S namiddags werden wij door de commissie van onderstand nog eens zamen geroepen ten einde eens na te gaan welke behoeftige huisgezinnen voornamelijk moeten bedeeld worden. Wij plaatsten er 67 op onze lijst. Hoeveel gebrek wordt er niet geleden. Waarom zet men er zich niet meermalen toe om, al wordt er ook geene collecte gedaan, den nood van anderen te berekenen. Er zou meer welgedaan worden en met meer dankbaar gevoel zou men zich gedurig afvragen: Wat onderscheidt ons!

zaterdag 13 februari 1841

Voor W en LWoord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
gewerkt. Het onderwerp door mij gekozen baart mij meer moeyelijkheid, hoe ik nog klaar zal komen weet ik niet.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 005,006