vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Nakomelingen Pagina 5


Dit is de
laatste
pagina

(B) 5-7-1856 overl. Mr.Lambertus Johannes VOS te Appingedam
(E) 26-12-1858 overl. Berendina DOORNBOSCH, echtgenote van Otto Beatus VOS, te Groningen.
(F) 6-5-1859 Trouwt Christiaan Rudolph VOS Frouke Egberdina VEENHOVEN
(A) 21-4-1869 overl. Agatha Catharina DOORNBOSCH te Delfzijl.
(Ff) 28-9-1870 overl. Margaretha Annette VOS te Delfzijl.
(E) 5-12-1870 overl. Otto Beatus VOS te Groningen.
(F) 18-1-1871 overl. Frouke Egberdina VEENHOVEN te Delfzijl.
(d) 10-3-1879 overl. Engelbert Bernard Joseph MOISE de CHATELEUX te Maastricht.
(d) 7-10-1881 overl. Jantina Roedolphina VOS te Breda.
(BE) 19-6-1886 overl. Jan Pieter VOS te Amsterdam.
(EE) 30-6-1893 overl. Jan Themmen VOS te Godesberg.
(BA) 24-10-1893 overl. verklaard Petrus Janus VOS te Londen.
(B) 20-3-1897 overl. Riekje MEES te Amsterdam.
(A) 17-4-1898 overl. Jan Petrus VOS te Delfzijl.
(AA) 10-3-1899 overl. Catharine Elisabeth ROELOFS te Groningen.
(dF) 18-6-1900 overl. Willem Leopold MOISE de CHATELEUX te Medan.
(F) 9-11-1904 overl. Christiaan Rudolph VOS te Delfzijl.
(AA) 18-12-1908 overl. Pieter Jan Lambertus VOS te Groningen.
(dF) 26-12-1908 overl. Jessy Caroline Sophia COUNTER te Zutphen.
(dG) 18-2-1909 overl. Engelbert Barnard Joseph MOISE de CHATELEUX te Antwerpen.
(EE) 23-12-1913 overl. Johanna HOMMES te Groningen.
(BB) -11-1915Uitleg/note over deze tekst
Menso is overleden op 1 November 1915
 
overl. Menso Regnerus VOS te Soest.
(da) 24-11-1916 overl. Annette Marie Therese MOISE de CHATELEUX, Utrecht.
(Ab) 23-3-1917 overl. Annette Cornelia VOS te Hilversum.
(da) 4-7-1917 overl. Prof.Dr.Johan Hendrik Caspar KERN te Utrecht.
(dC) 4-3-1918Uitleg/note over deze tekst
Pieter is overleden op 3 Maart 1918
 
overl. Pieter Johannes Lambertus MOISE de CHATELEUX te Arnhem.
(ED) 26-7-1921 overl. Henriette Paulina CLEVERINGA, Groningen.
(Bf) 7-11-1921 overl. David KONING te Amsterdam.
(Ac) 23-2-1923Uitleg/note over deze tekst
Christine is overleden op 23 Februari 1913
 
overl. Christine Wilhelmine VOS te Wiesbaden.
(Ef) 22-4-1923 overl. Antje Witsenborg VOS te Grningen.
(ED) 21-8-1924 overl. Pieter Jan VOS te Groningen.
(de) 19-7-1926 overl. Wilhelmina Christine MOISE de CHATELEUX, Zutphen.
(de) 24-6-1927 overl. Johan Arnold SURINGAR te Zutphen.
(Bf) 22-7-1932 overl. Mingste Christine VOS te Amsterdam.
(Bd) 9-1-1939 overl. Neltje VOS te Arnhem.

Mij niet bekend zijnUitleg/note over deze tekst
de meeste overlijdensdatums zijn inmiddels wel bekend in de stamboom.
de data van overlijden van:
(c) Mr.Zijpe Onno ONNES, (Ab) Floris Aldert Jan Arnold van GALEN, (Ac) Otto ROELOFS, (Ae) Berendina VOS, (Ae) Willem Carel PLET, (BC) Otto Bernard Focco VOS, en beide echtgenoten, (ca) Johanna Cath. ONNES, (ca) Willem Werumeus Buningh, (cB) Bartholomeus ONNES, (dF) Wilhelmina Jeanna van DORMOLEN, (dG) Helena Catharina GREIN, (Ef) Prof. Willem SCHUTTER en de overlijdens- en ev. huwelijksdata van de 6 kinderen (Fa t/m Ff) van Christiaan Rudolph VOS (F).

Volgens ms-genealogie zou tussen P.J. VOS (EB) en P.J. VOS (ED) nog een zoon zijn geboren P.J. VOS (EC)Uitleg/note over deze tekst
dit lijkt niet het geval te zijn, er is niets van te vinden. Probleem is vooral de geboortedatum van P.J. Vos (EB) waaraan in dit dagboek een verkeerde geboortedatum wordt toegekend.
, welke jong overleed. Indien deze identiek is met de P.J. VOS (EB) die 6 maanden oud overleed, moeten ED, EE en Ef worden geletterd resp. EC, ED en Ee.

Aldus gecopieerd, opgemaakt en geexcerpeerd o.a. uit een ms-copie van het "Dagboek P.J.Vos" en een ms-genealogie "VOS", beide in het bezit van den heer W.J.P.SURINGAR te Leiden (deA) en uit het "VOSsen-boek", in het bezit van den heer C. MORZER BRUIJNS te Rotterdam (EEd),
door mij (EDaA)
M. Rutgers van der Loeff

"Tames", Oud-Bussumerweg 1, Huizen (N.H.)
30 Augustus 1949

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 49
Scan(s): 51