Preken en toespraken van
J. D. Rutgers van der Loeff ( 1904 - 1949) en
Hanna van Essen, zijn vrouw.
 
1.Ochtend woorden en een afsluitend woord jongenskamp in Diever, 16-23 juli 1936.
2.Voor een Pinksterfeest. Pico? Beste Vrije Vogels doorgestreept. Tekst voor oudere jeugd geschreven. Pinkstergedachte: de heilige geest en het ideaal van de eenvoud.
3.Lange preeek over leiderschap met een gebed een afkondiging en een collecte. Geen datum, geen plaats.
Opstellen schrift:
 • reisverslag;
 • boekverslag, Boefje door M.J. Brusse;
 • analyse van moderne romans, waar kinderen de hoofdpersoon zijn;
 • verslag over het treurspeol Lucifer.
Datum, ik vermoed middelbare school ong. 1918?
4.Preek voor de Jeugddienst, 11 mei 1945 n.a.v. de bevrijding van Nederland. Kerk NBP, Hilversum. Terugblik op de oorlog, dankbaarheid er nog te zijn, trouw aan het Koningshuis. Wij bouwen verder maar op welke grondslag, geloof, hoop en liefde. Voor de jeugd ligt de taak eendrachtig te bouwen.
5.Overdenking voor een JG bijeenkomst over ‘het kwaad’. 12-x-'44.
6.In het handschrift van zijn echtgenoot geschreven voor de oorlog. Een toespraak voor een wijdingsavond voor de VCJC, over de strijd die wij in ons leven hebben te strijden. 27 October?
7.Installatie JG 31 januari 1937. Toespraak gaat over het insigne: twee rode balken met de vlam, staat voor vurig enthousiasme in het leven.
8.Overdenking over ideaal en werkelijkheid. Utrecht 21 februari 1937. Doel?
9.Preek Jongeren kerk, Hilversum, 4 October 1942. Inhoud: Is geloof een goedkope oplossing?
Zondagochtend bijeenkomst voor kampeerders, trekkers en zeilers, 19 Juli 1942.
10.Preek voor de Hilversumse jeugdkerk, 11 October 1944, kerk NPB, Hilversum.
Inhoud: Jacob die moet strijden, erop of eronder. De slag om Arnhem wordt gezien als de strijd om de bevrijding van ons land.
11.Inwijding Jong Bestuur, Hilversumse jeugdkerk, 21 Mei 1944.
Preek: willen wij een ideaal dienen?
12.Jeugdkerk dienst, 25 jarig bestaan van de Jeugdkerk, 7 Maart 1948
Inhoud preek: wat heeft 25 jaar jeugdwerk ons gebracht. N.a.v. de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan: kijk om je heen wie hulp nodig heeft. Er worden nog meer vergelijkingen gebruikt.
12a.Verhaal over Raneiro, speelt in Florence. Behoud de vlam door allerlei ontberingen. Grote denkstappen in het verhaal. Mij ontgaat de clou.
13.Herdenking 20 jarig bestaan Jongens kamp Leersum, 17-7-1039.
14.Herdenking 15 jarig bestaan Hilversumse Jeugdkerk, 6- 2- '38.
Inhoud preek: waarde van kerkgang waar het woord Gods wordt doorgegeven. Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.
15.Programma Novietenkamp te Diever van 27 Augustus tot 3 September 1928. Kampcommandant: J.D. Rutgers van der Loeff.
Gedachten: Goed luisteren en het doen van de daad. Je moet Gods wil betrachten en ruggegraad tonen.
16.Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond. Commissie voor het zomerwerk. Alg. Secretariaat: Ambachtstraat 2 Utrecht.
Onderwerp: over jongens en meisjes kampen, meer in het bijzonder over de verhouding van Hoofdleider(-ster) tot Kampcommandant(e).
17.Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond. Commissie voor het zomerwerk. Alg. Secretariaat: Ambachtstraat 2, Utrecht, (Tel.12268)
Onderwerp: Paragraaf instructie kampcommandant jongenskamp.
18.Lezing gehouden in het Novietenkamp in Diever,( zie punt 15)
Toespraak over het komend studentenleven. Uitwerking van het verenigingsleven, het Corps-leven en de Volkenbond. Uitgeschreven door zijn verloofde Hans van Essen, op Texel, op 21 Augustus 1928.
19.In het zelfde enveloppe van het Novieten kamp een lezing voor jongens, over twee manieren waarop je iets weten kunt.
20.Jong is ons harte. Voordracht ook voor ouders. Installatie plechtigheid van Vrije Vogels. Uitleg insigne speelt een rol en uitleg van het kamplied.
Geen plaats, geen tijd.
21.Vrije Geluiden conferentie, Baarn, 2-11-'41. Toespraak over blijdschap ( handschrift van de anotering van zijn echtgenote).
22.Leiders vergadering. Pleidooi voor het houden van een leidersvergadering in een kamp.
Geen plaat, geen tijd.
23.Preek, uitwerking bijbelverhaal van David en Jonathan over vriendschap, verbondenheid en over wat trouw in nood kan betekenen.
12 November 1944, geen plaats aanduiding.
24.Buitendag VCJC, toespraak over politiek, staat en christendom.
3 November 1935, Hilversum.
25.Preek voor een Jeugdkerk dienst.
Inhoud:
 • het gaat alleen goed als je Gods weg weet te vinden;
 • vergelijking van de Zaaier;
 • ongelovige Thomas, die alleen gelooft wat hij in werkelijkheid ziet;
 • de verloochende Petrus.
26.Jongerenkerk, orde van de Eredienst.
Uitleg van het verhaal van de Verloren Zoon, ongebondenheid is geen vrijheid. Mooie uitwerking over in conflict zijn met alles wat vroeger dierbaar was.
27.Brief aan…, vermoederlijk een predikant, 12 Januari 1938.
28.Enveloppe voor Ant Binnerts met een liturgie voor de Jongeren Kerk.
1937 en 1938.
29.Slottekst 2de jaar, geschreven voor de JG.
Inhoud: Wij willen ons verbonden weten met Gods heilige Geest en daar ook een bijdrage aan leveren. Juni 1935.
30.Toespraak over het bekende en onbekende in ons leven. Waar houdt de wetenschap zich mee bezigen, een wiskundige? Leuke begin tekst met een wiskundig grapje. Geen plaats, geen tijd.
31.Tekst voor het leidersblad. Jaargang 18, 1 en 2..
Inhoud: Hoe brengen we de jeugd tot het evengelie. Hoe moet een leider zijn. Goed luisteren!
32.Preek voor de Hilversumse jeugdkerk, 21 October 1945.
Inhoud: wederopbouw, voorbeeld herstel van de dijk bij Veere. Tekst wordt verder uitgewerkt naar onderdelen van het Christendom.
33.Liturgie voor de installatie van Frans Bannink (hulpprediker).
Inhoud: het jeugdwerk bloeit, dankbaarheid daarvoor.
18 Juni 1944.
34.Lezing. Aanvang: Beste Vrienden.
Inhoud: n.a.v. een prent van D�ridder, dood en de duivel, een uitwerking van het begrip Roeping. Hier en daar een Christelijke uitwerking.
3 Maart 1938, geen plaats bepaling.
35.Lezing, uitgesproken bij de eerste bestuursvergadering van de nieuwe jeugdgemeenschap.
Inhoud: Wat is het doel en het wezen van onze jeugdbeweging, vrijheid, verdraagzaamheid en Christelijke naastenliefde.
Geen tijd, geen plaatsbepaling.
36.Kompas.
Inhoud: horen bij een gemeenschap, kiezen voor een internationale gemeenschap.
Geen tijd en geen plaatsbepaling.
37.Twee op elkaar geplakte schrift velletjes. 22 Maart 1948 voor de VCJB in Bussum.
Inhoud: godsdienstige opvoeding van de rijpere jeugd.
38.Jeugdwerk. Terugblik op de grote landdag van de VPRO.
Inhoud: verhaal van de verloren zoon van Andr矇ide, gedramatiseerd door Jef Last in een vergelijking met het bijbel verhaal. Ook de moeder en de broer krijgen bij Gide een uitgewerkte eigen rol.
39.Kersttoespraak voor een kleine kring, 1934.
Inhoud: over geheim en geheimenis.
40.Toespraak over roeping.
41.Jongerenkerk, 16 januari 1944.
Inhoud: liefde, christelijke liefde, Abraham Lincoln. Gods liefde die de sleur en de neergang van ons leven komt breken.
42.Installatie leiders 23-4-1944.
43.Installatie Charles Geerts. Achterop een van de papieren staat 28-2-1941.
44.Feestavond tweede lustrum Hilversumse jeugdkerk, Mevrouw Modderman als ere gast.
45.Viering van Pinksteren 1942. (ik heb de preek niet gelezen).
46.Maken van voorwoorden. Pleidooi voor eenvoudige tekst, liefst niet oplezen, wel echt zijn.
47.Eerste bijeenkomst van de VCJC in Hilversum (handschrift vanzijn echtgenote.) '33 N.a.v. Pico '33 in Soesterberg is de VCJC in Hilversum opgericht.
Algemene waarden: gerechtigheid, verdraagzaamheid, betrouwbarheid en de christelijke naastenliefde. Sommige worden uitgewerkt. Op de laatste blz. de organisatie: bestuur, lidmaatschaps geld, clubs.
48.Aanbeveling voor de VCSB-kampen. Christelijke schtergrond.
Geen tijd, geen plaatsbepaling.
49.Verdieping van de kampspreuk. 2e regel: Gedragen door hoger kracht.
50.Vrijzinnige Jeugdkerk, Utrecht, October '38, Naarden-Bussum
15-1-1939.
Inhoud: voelbare dreiging van de oorlog. Pleidooi voor actief verzet, geen oosterse berusting. Verhaal vol personen, verhalen en boeken.
51.Pasen 1936. Uitwerking lijdensverhaal, lijden kan ook louteren.
52.Derde lustrum VCJC Hilversum, 28 September 1935. Terugblik op de gang van zaken. Plaat van Dürer: ridder geharnast om de verschrikkingen van de dood en de duivel. ‘Ook wij worden geroepen tot de taak van hoofd en handen’.
53.Een vreemde eerste jeugdkerkdienst in dit jaar, 1944.
54.Leidersblad VCJC, September 1939. Twee boekbesprekingen ondertekend met R.L. blz. 12 en 18.
55.Vrijzinnige Jeugdgemeenschappen Bond. Lijkt me een sociologisch verhaal over groepen en kenmerken.
56.Inleiding voor oecumenische kampleiders conferentie, 28-7-1945.
 
 
Toespraken van Mevrouw H. Rutgers van der Loeff-van Essen
 
1.Overpeinzing over Bach's Mattheus Passion, avond voor JG ers, Hilversum, dertiger jaren.
2.Weekblad Protestante Bond, Kerstnummer 1960.
3.Lezing voor het Margrietfonds, Barchem, Mei'65
De mens op weg.
Goeie opzet, duidelijke taal, herkenbare idee*euml;n over de levensloop van mensen. (ik kom er ook nog in voor).
4.Toespraak voor Piet Schipperus, die lid wordt van ons gezin, 1960?
Toespraak voor het verlovings diner van Annet en Piet, 28-1-'61.
5.Toespraak voor de Winter Conferentie, 1951 Utrecht.
Thema: Ontmoeting tussen man en vrouw.
 • Sexualiteit;
 • Liefde;
 • Vriendschap, als kern van het huwelijk.
Discussie vragen, waaronder de vraag: komen ergens anders normen vandaan dan uit het Christendom?
Met veel plezier gelezen. Het lijkt me voor die tijd moderne gedachten.
6.Aantekeningen Bentveld Conferentie '47 of '48 over de Jeugdbeweging, vorming van de persoonlijkheid.
7.Toespraak bij een kampvuur bij de Nissenhut, juni '56 met Jeugdraadsleden en VCJC 'ers.
Uitwerking van het vuur als symbool voor warmte en genegenheid.
Uiteindelijk moeten we wel God's zaak dienen.
8.Wij en de kinderen, toespraak als basis voor discussie.
 • eigen leven is het belangrijkste voorbeeld voor het kind;
 • zijn wij wel in staat iets voor de kinderen te betekenen.
Modern van inhoud.
9.Toespraak start van het JGII jaar, 16 September '56.
 • problemen worden verwoord en aangepakt;
 • aandacht voor kritiek geven;
 • verwachtingen.
Goed verhaal.
10.Toespraak samenkomst Jeugdraad en leiding Kampraad.
5 October 1952, Nissehut.
11.Toespraak bij verlovingsdiner Bram en Els. Duin en Kruidbertg. Het gebruik van een weegschaal spannend verwerkt.
12.Toespraak bij jaarlijkse bijeenkomst van de Jeugdraad.
13.Advents bijeenkomst JG, 16 November 1956. Christelijke uitwerking van Advent.
14.Toespraak voor ouders over de noodzaak van de uitbreiding van de Nissehut. Brief J.D Rutgers van der Loeff fonds.
Krachtig betoog over de waarde van een Jeugdbeweging in het leven van een opgroeiend kind. 1952?
15.Jeugdidealisme en 's levens werkelijkheid. Barchem weekend
1-2-November 1952.
Geef je vorm aan je idealen in je leven. Leef je het voor of kan je er beter over praten, dan ermee leven.
16.Toespraak bij de opheffing van het R.vd. Loeff fonds.
De woorden maken duidelijk wat het belang is van een Jeugd beweging.
17.Openingswoord voor het kamp in Leersum.
Tijd?
18.Toespraak voor Barchem publiek. De eerste blz. ontbreekt.
Inhoud: de tekst geeft een overzicht van de waarden van de expressie cursussen en een pleidooi om ermee door te gaan. Geschreven na 1960.
19.Toespraak gehouden bij de overdracht van de verbouwde Nissehut, als voorzitter van de Jeugdraad.
Tijd?
20.Schrift met ‘Hoofdrede 1923’ op het etiket. De tekst gaat over een kamp in Diever 1922.
21.Een stapeltje kalenderblaadjes met ‘uitspraken die mij boeien’. Febr., Mrt., april, mei 1927.
22.Stapeltje Jeugdkerk en VCJC herinneringen.


 Romee Rutgers van der Loeff
Geb.: 17-03-1939
Opgetekend in september 2014