vorige

29 juli 1884


forward
Dagboek scan

dinsdag 29 juli 1884

Alras ontving ik een bezoek van Swaagman die mij op de koffie noodigde waar ik de tot mijn groot genoegen ook vriend Eemten vond. Dienzelfde morgen visite en uitnodigingen ontvang[en] van Folkersma, Biene GanderheijdenWobbina Brechtina Louise Ganderheijden (1827-1891)
pictureGeboren: donderdag 20 september 1827 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 8 maart 1891 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Andreas Adriaan Ganderheijden (1780-1853), Hijleke Muntinghe (1790-1876)
en Hermanna Verschuur. s Avonds een groote wandeling gedaan in het Noorderpark en met de tramWoord voor woordenlijst
Tram
Later in zijn leven was ook de tram een vervoermiddel voor Abraham.
van de EbbingepoortGroningen, Ebbingepoort
De Ebbingepoort was een van de negen poorten van de Nederlandse stad Groningen. Deze poort vormde de belangrijkste toegangsweg tussen Groningen en De Ommelanden.
Bron: Wikipedia.
weer huiswaarts gekeerd. Treurig berichten van de erge ongesteldheidUitleg/note over deze tekst
Waarschijnlijk betreft dit Petrus Hofstede de Groot, overleden in 1886.
van Prof[essor] de GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: dhr. S.H.N. Zweng
Scan nummer: 207