vorige

20 juli 1880 - 21 juli 1880


forward
Dagboek scan

dinsdag 20 juli 1880

sMorgens bijtijds op en zeer gezellig met de vrienden ontbeten. Daarna couranten enz. gelezen en na de koffie met HermanHerman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906)
Abraham noemt hem "Herman".
Woonplaats: Abbenbroek, 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Gouda, Leiden.

pictureGeboren: maandag 20 november 1837 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Overleden: dinsdag 18 december 1906 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Abbenbroek (vanaf 1862 tot 1866), Predikant te Bergen op Zoom (vanaf 1866 tot 1880), Predikant te Gouda (vanaf 1880 tot 1892), Predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Leiden (vanaf 1892 tot 1902), Emeritus (vanaf 1892)
Ouders: Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854)
Echtgenotes: Helena Anna Delfos (gehuwd 14 augustus 1862), Johanna Maria Boonders (gehuwd 25 februari 1886)
Kinderen: N.N. (1863-1863), Manta Meindert (1865-1923), Louise Eleonora Helena (1867-1932), Margaretha Jacoba Amanda (1872-1940), Anna Helena (1887-1937), Suzanna Maria (1889-1965), Herman Johan (1891-1944), Johanna Hermine (1892-?)
een bezoek gebracht bij een hem bevriende boer, een halfuurtje buiten de stad. SAvonds hadden wij den Officier Veldkamp en zijn vrouw op een boterham.

woensdag 21 juli 1880

Het was heden voor HermanHerman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906)
Abraham noemt hem "Herman".
Woonplaats: Abbenbroek, 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Gouda, Leiden.

pictureGeboren: maandag 20 november 1837 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Overleden: dinsdag 18 december 1906 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Abbenbroek (vanaf 1862 tot 1866), Predikant te Bergen op Zoom (vanaf 1866 tot 1880), Predikant te Gouda (vanaf 1880 tot 1892), Predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Leiden (vanaf 1892 tot 1902), Emeritus (vanaf 1892)
Ouders: Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854)
Echtgenotes: Helena Anna Delfos (gehuwd 14 augustus 1862), Johanna Maria Boonders (gehuwd 25 februari 1886)
Kinderen: N.N. (1863-1863), Manta Meindert (1865-1923), Louise Eleonora Helena (1867-1932), Margaretha Jacoba Amanda (1872-1940), Anna Helena (1887-1937), Suzanna Maria (1889-1965), Herman Johan (1891-1944), Johanna Hermine (1892-?)
en AnnaHelena Anna Delfos (1836-1883)
Abraham noemt haar "Anna".
Woonplaats: 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom en Gouda.

pictureGeboren: donderdag 3 november 1836 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 2 november 1883 te Gouda, Zuid-Holland
Ouders: Jan Delfos, Helena Egeling
Echtgenoot: Herman Pieter Schim van der Loeff (gehuwd 14 augustus 1862)
Kinderen: N.N. (1863-1863), Manta Meindert (1865-1923), Louise Eleonora Helena (1867-1932), Margaretha Jacoba Amanda (1872-1940)
een plechtige en aandoenlijke dag. Uitgenodigd om met de familie te één ure zich te vervoegen in het Koon de Kerk [of Kroon?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
werd aldaar door de KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
vanwege de Gemeente een afscheidscadeau aangeboden, bestaande uit een Bijbel met platen van Doré, een album met de namen der contribuanten en een uiterst fraaie en kostbare boekenkast. Vele getuigen waren tegenwoordig en een schare ouden en jongen kinderen van de Zondagsschool ten getale van meer dan 300 luisterden den plechtigheid op door een keurig dank- en afscheidsgezang. Vervolgens werd door deze kinderen aan Anna als souvenir aangeboden een grooten staalgravure voorstellend den kerstboom (van Dietenbach [of Diefenbach?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
). De toespraken werden gehouden door Ds. Van Rossum. Zij waren treffend en hartelijk en werden in denzelfden trant door Herman beantwoord. Merkwaardig was daarbij de tegenwoordigheid van Tours en vooral ook van Schuring die in een Kerkeraadsvergadering die op deze plechtigheid volgde zijn benoeming tot opvolger van Herman ontving. Dien namiddag vertrok Amanda naar Goes om een vriendin te bezoeken en Tours naar Rotterdam om het huwelijk van Anna van StolkAnna Joanna van Stolk (1853-?)
Woonplaats: Rotterdam.
pictureGeboren: donderdag 3 februari 1853 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden 
Ouders: Adriaan Pieter van Stolk (1822-1894), Johanna Antoinetta Romelia Breukelman (1825-1902)
Echtgenoot: Sebastiaan Hoogewerff (gehuwd 22 juli 1880)
in te zegenen. Dien avond brachten Schuring, Van Rossum en Swaan bij ons door.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Ton Staphorst
Scan nummer: 172