vorige

23 juni 1880 - 24 juni 1880


forward
Dagboek scan

woensdag 23 juni 1880

MantaManta Rutgers van der Loeff (1848-1889)
Een zoon van Abraham. Woonplaats: Leiden, Almelo.
pictureGeboren: zaterdag 26 augustus 1848 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 18 januari 1889 te Kerk-Avezaath, Buren, Gelderland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te Kerk-Avezaath, Predikant te Barchem (1872)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Maria Elisabeth Adriana Fockema (gehuwd 2 oktober 1872)
Kinderen: NicolaĆ¼s (1874-1939), Abraham (1876-1962), Catharina Elisabeth (1877-1958), Manta (1881-1971), Romelia (1882-1943), Arius (1885-1969)
kwam op het denkbeeld om een toertje te maken naar Carlshave met het 3 tal kinderen wier onvermengd plaisier al aanstonds een prettig schouwspel opleverde. Het weder was in tusschen twijffelachtig menig regenbuitje overviel ons. Toch genoten wij veel van de schoone natuur en werden in het logement roijaal onthaald. Op de terugreis stapte ik in Borne af om Jakob v d VeldeJakob Carel van de Velde (1820-1896)
Een vriend van Abraham, ze leerden elkaar kennen in Zutphen. In 1846 werd Jakob predikant in Borne.
pictureGeboren: donderdag 23 maart 1820 te Werkhoven, Utrecht
Overleden: donderdag 19 maart 1896 te Borne, Overijssel
Beroep: Predikant, laatst te Borne (maart 1846)
Ouders: Jacob Carel van de Velde (1792-1860), Helena Johanna Hermsen (±1787-1827)
even te begroeten. Ik vond hem thuis en werd bijzonder hartelijk ontvangen. Hij was voor mij nog geheel de oude en wij hadden alleraangenaamste gesprekken. Het speet mij waarlijk dat hij mij reeds zoo vroeg naar den treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
moest terug brengen. Thuis gekomen vond ik weder gunstig bericht van den BrielUitleg/note over deze tekst
Een kleinzoon van Abraham I (Abraham de Kanter uit Brielle, geboren in 1878) was blijkbaar ernstig ziek.
en wij sliepen die nacht na al die vermoeijenissen heerlijk.

donderdag 24 juni 1880

Aan de ontbijttafel gaf MantaManta Rutgers van der Loeff (1848-1889)
Een zoon van Abraham. Woonplaats: Leiden, Almelo.
pictureGeboren: zaterdag 26 augustus 1848 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 18 januari 1889 te Kerk-Avezaath, Buren, Gelderland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te Kerk-Avezaath, Predikant te Barchem (1872)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Maria Elisabeth Adriana Fockema (gehuwd 2 oktober 1872)
Kinderen: NicolaĆ¼s (1874-1939), Abraham (1876-1962), Catharina Elisabeth (1877-1958), Manta (1881-1971), Romelia (1882-1943), Arius (1885-1969)
ons de keus om dien dag een rijtoer te maken naar Bentheim. Wij meenden daar echt voor shands voor te moeten bedanken. En gelukkig want tegen 11 ure brak er een onweder los met vele en langdurige regenslagen. Terwijl Manta dien avond KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
szaken te behandelen had kregen wij visite van Palte en Gorter welke laatste zeer aangenaam over MarkusMarkus Rutgers van der Loeff (1847-1897)
Een zoon van Abraham. Formeel wordt zijn naam met een "k" geschreven (bijv. in zijn geboorte-akte), maar het komt ook vaak met een "c" voor (bijv. in zijn overlijdens-advertentie). Abraham gebruikt het allebei door elkaar, soms zelfs op dezelfde dag!
pictureGeboren: maandag 9 augustus 1847 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 31 oktober 1897 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor, dirig. off. van Gez. Kon. Marine
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
sprak en het voor zijne eigene gezondheid zeer goedkeurde dat hij thans te Hamburg was.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Pieter Arie van der Meer, Leiderdorp
Scan nummer: 170