vorige

18 mei 1880 - 16 juni 1880


forward
Dagboek scan

vrijdag 21 mei 1880

Naar Amsterdam geweest om met Kalff en LaurillardElisa Laurillard (1830-1908)
Hij was een Nederlands dichter en predikant, die bekend staat als één der 19-eeuwse dominee-dichters. Hij werd één van de populairste predikanten van de laatste helft van de 19e eeuw. Was predikant in de Pieterskerk van 1857 - 1862 en collega van Abraham, totdat hij (tot groot verdriet van Abraham) in September 1861 beroepen werd naar Amsterdam.
pictureGeboren: vrijdag 26 maart 1830 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 10 juli 1908 te Velsen, Noord-Holland
Beroep: Nederlands dichter, Predikant
Ouders: Isaäc Laurillard, Maria Sommerveld
Echtgenote: Anna Gerardina Wilhelmina Roos (gehuwd 10 december 1863)
over de nieuwe subcommissie te spreken. Bezoeken gebracht aan Selig xxTranscriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en Muulkes [of Mullkes?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
. Dood van den Burgemeester Dutten Tromp [? Niet te vinden]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
.

woensdag 26 mei 1880

Daar naar de Heer SuringarSuringar, Heer (?)
Een van de zoons van Willem Hendrik Dominicus Suringar (1805-1895).
terwijl zijne oudersWillem Hendrik Dominicus Suringar (1805-1895)
Hoogstwaarschijnlijk betreft dit Willem Hendrik Suringar (1805-1895).
pictureGeboren: zondag 13 oktober 1805 te Lingen, Hannover, Duitsland
Overleden: zondag 13 oktober 1895 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Stedelijk regent der Huiszitten- en diaconie-armen, Regent Jan Willemsz. van Woudendorpshof, Kerkvoogd Nederl. Hervormde Gemeente, Praeceptor Latijnsche school te Leiden (1826), Prorector (1838), Rector (1846), Rector Stedelijk Gymnasium te Leiden (vanaf 1847 tot 1877)
Ouders: Lucas Suringar (1770-1833), Catharina Anna Elisabeth Beckhaus (1778-1865)
Echtgenote: Rolina Petronella Los (gehuwd 28 mei 1830)
Kinderen: Lucas Daniel (1831-1880), Frederik Willem Nicolaas (1833-1874), Anna Catherina Elisabeth (1835-1835), Willem Hendrik Dominicus (1837-1896), Adrianus Johannes Martinus (1838-1921), Jan Pieter Roeland (1840-1912), Gerard Conrad Bernard (1842-1924), Willem Frederik George Lodewijk (1843-1917), Anna Catharina Elisabeth (1846-1846), Pauline Cecile Jos├Ęphe (1847-1857), Rolina Petronella (1852-1910)
hun gouden feest vierden. Veel moeite gedaan voor Juffr[ouw] v.d. HoeveHoeve, vd (dochter, uit Leiden?)
Dochter van vd Hoeve, een afgezette predikant uit Leiden?
Abraham probeerde haar in Maart 1880 een plaats te geven op de Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen, maar dat lukte niet.
Op 10 juni 1880 meldt Abraham dat zij naar America gaan.

woensdag 2 juni 1880

Krans s avonds te mijne huize.

maandag 7 juni 1880

naar s Hage's-Gravenhage (Den Haag)
. Visites bij Schill wiens moeder [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
overleden was bij Roorda te Scheveningen en al de Zustergemeente [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.

donderdag 10 juni 1880

De zaken van Juff[rouw] v.d. HoeveHoeve, vd (dochter, uit Leiden?)
Dochter van vd Hoeve, een afgezette predikant uit Leiden?
Abraham probeerde haar in Maart 1880 een plaats te geven op de Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen, maar dat lukte niet.
Op 10 juni 1880 meldt Abraham dat zij naar America gaan.
die met haar VaderHoeve, vd (uit Leiden?)
vd Hoeve, een afgezette predikant uit Leiden?
Op 10 juni 1880 meldt Abraham dat hij naar America gaat. Verder is niet bekend wie dit precies is, moet nog eens uitgezocht worden.
naar America gaat geliquideerd. t Spijt mij dat mijn goed doel mislukt is.

vrijdag 11 juni 1880 tot zondag 13 juni 1880

In deze dagen veel geconfereerd over de betrekking waarin Juff[rouw] HardenbergLouisa Johanna Hardenberg (1844-1898)
Louisa Hardenberg was docent en directeur van de Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen te Leiden. In 1882 werd zij als directrice opgevolgd door Wijbrandus Haanstra.
pictureGeboren: zaterdag 9 maart 1844 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 13 juli 1898 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Lerares en Directrice aan de Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen te Leiden (maart 1868)
Ouders: Gerrit Gijsbertus Hardenberg, Geertruida van der Linden
zal komen tot de Bewaarschool van 't NutWoord voor woordenlijst
't Nut.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg 't Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen ("departementen"), opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland.
Bron: nl.wikipedia.org
. Overigens mij zoo veel mogelijk gepraepareerd voor ons aanstaand reisje door Nederland om al onze kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
te bezoeken.

maandag 14 juni 1880 tot woensdag 16 juni 1880

Vele afscheids visites gedaan en voorzorgsmaatregelen genomen. Orde gesteld op huis en tuin enz.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Pieter Arie van der Meer, Leiderdorp
Scan nummer: 169