vorige

1 juni 1877 - 4 juni 1877


forward
Dagboek scan

vrijdag 1 juni 1877

Alg[emene] Vergadering van Chr[istelijk] HulpbetoonWoord voor woordenlijst
Christelijk Hulpbetoon
Christelijk Hulpbetoon: Abraham was van 1844-1878 lid van het hoofdbestuur van de protestantse vereniging Christelijk Hulpbetoon.
. Niet onbelangrijk wegende discussies om de MinahofeWoord voor woordenlijst
Minahofe (?)
Minahofe: het is onduidelijk wat hier precies staat. Waarschijnlijk is het een straat/plaats in Leiden. Op 25 mei 1877 wordt er over gesproken om hier een "meisjes school" op te richten.
[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en de subsidie aan Chr[istelijke] ouderenWoord voor woordenlijst
Christelijke ouderen
Christelijke ouderen.
. Voor mij had de Samenkomst en vooral het broederlijke dineren iets aandoenlijks, daar het na 30 jaar de laatste zou zijn, die ik bijwoonde. Mijn aftreden staat bij mij vast. Aan hartelijk afscheids toosten ontbrak het niet. Na het diner met van HasseltAbraham van Hasselt (1846-1898)
pictureGeboren: maandag 30 maart 1846 te Sneek, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: donderdag 5 mei 1898 te Assen, Drenthe
Beroep: Leraar aan de Hoogere Burgerschool, Voorz. Gezondheidscommissie
Ouders: Sjoerd Folkert van Hasselt (1809-1881), Dorothea Lydia Louiza van der Loeff (1816-1894)
Echtgenote: Maria Hendrika Gratama (gehuwd 1 juni 1871)
Kinderen: Sjoerd Folkert (1884-1941)
een prettig bezoek gebracht bij la RiviereCarel Johan Emmerentius Brutel de la Rivière (1835-1912)
Woonplaats: Leiden, Assen, Zoeterwoude
pictureGeboren: donderdag 29 oktober 1835 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 22 november 1912 te Zoeterwoude, Zuid-Holland
Beroep: Luitenant ter zee (voor 1873), Tijdelijk assistent aan het Physisch kabinet der Hoogeschool (1873), Assistent aan het Physisch kabinet der Hoogeschool (vanaf 1874 tot 1876), Leraar H.B.S (1885)
Ouders: Jean Jaques Brutel de la Rivière (1790-1874), Wendelina Elisabeth van Goens (1796-1872)
Echtgenote: Sophia Jacomina Webb Knollaert (gehuwd 23 juli 1873)
Kinderen: Wendelina Elisabeth (1874-?), Jacques Maria Isaac (1876-1881), Jean Jacques (1885-?)
, waarna beiden mij naar de Groninger treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
brachten. Aldaar vonden wij de blijde telegrafische tijding van WijnandsWijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)
Een zoon van Abraham.
pictureGeboren: maandag 27 oktober 1851 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: dinsdag 18 oktober 1921 te Zandvoort, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
1e Arts examen.

zaterdag 2 juni 1877

Na goed geslapen te hebben, de proef gecorrigeerd van het 1e blad Verslag der KWSWoord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
en voorts bij zuster GrietMargaretha van der Tuuk (1812-1889)
Margaretha van der Tuuk, geboren te Veendam op 26.01.1812, en haar echtgenoot Johan Hendrik de Sitter, advocaat. Zij huwden in Veendam op 31.07.1834. Margaretha is een (oudere) zuster van Romelia.
Abraham noemt haar "Griet" of later ook wel "Margreet".
Woonplaats: Veendam, Apeldoorn.

pictureGeboren: zondag 26 januari 1812 te Veendam, Groningen
Overleden: dinsdag 1 januari 1889 te Apeldoorn, Gelderland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Johan Hendrik de Sitter (gehuwd 31 juli 1834)
Kinderen: Michael (1839-1895)
gedineerd. o a bij HerwerdenClaudius Henricus van Herwerden (1802-1881)
Woonplaats: Groningen.
pictureGeboren: donderdag 1 juli 1802 te Zutphen, Gelderland
Overleden: zaterdag 30 juli 1881 te Bad Eilsen, Duitsland
Ouders: Claudius Henricus van Herwerden (1766-1820), Sara Maria Wolterbeek (1778-1830)
Echtgenote: Scatine Hendrike Wichers (gehuwd 15 augustus 1826)
die de vorige Zondag zijn 50 [jarige] dienst gevierd had. Hij was niet thuis en moet morgen preeken.

zondag 3 juni 1877

Ik hoorde de oude man in de [fraije? pelster?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
gasthuiskerkGroningen, Gasthuiskerk
nog altijd met genoegen. Na de kerk veel visites ontvangen, van de nicht Biene GanderheijdeWobbina Brechtina Louise Ganderheijden (1827-1891)
pictureGeboren: donderdag 20 september 1827 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 8 maart 1891 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Andreas Adriaan Ganderheijden (1780-1853), Hijleke Muntinghe (1790-1876)
, van Loon c.u.Woord voor woordenlijst
C.u.
C.u.: cum uxore: met echtgenote.
en het middagmaal bij MarkusMarcus van der Tuuk (1816-1890)
Abrahams zwager, Marcus van der Tuuk. Abraham noemt hem zowel "Marcus" als "Markus".
Woonplaats: Veendam.

pictureGeboren: woensdag 30 oktober 1816 te Veendam, Groningen
Overleden: zaterdag 15 februari 1890 te Veendam, Groningen
Beroep: Advocaat en Procureur te Veendam, Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Groningen, Lid der staten van Groningen
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenote: Wobbina Brechtina van der Tuuk (gehuwd 8 mei 1851)
Kinderen: Fedde (1857-1916), Ellegonda Durandina (1859-1948)
was schitterend en niet minder het souper bij Dr. Folkersma. Wij kwamen zeer laat thuis maar sliepen goed.

maandag 4 juni 1877

Gewerkt aan mijne proeven. Met RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
koffij gedronken bij Ang. Gockenga [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
, verder bezoeken gebracht bij Lientje Cleveringa, Klaartje Rutgers, Mietje Lamens. Ik nog bij de GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
, W. Jansonius en de oude Marietje Jas.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 152