vorige

27 juni 1863 - 28 juni 1863


forward
Dagboek scan

zaterdag 27 juni 1863

Wij waren reeds aan 't ontbijt toen de Wartburg nog in nevelen gehuld voor ons lag. Tegen 7 uur werd dat wolkengordijn weggeschoven en gingen Offers en ik, terwijl MantaManta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870)
De oudste broer van Abraham.
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

pictureGeboren: dinsdag 2 augustus 1803 te Spaarndam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 13 april 1870 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Predikant te Bolsward (tot 1821), Predikant te Brielle (vanaf 1821), Predikant te Meerkerk (vanaf 1827), Predikant te Barendrecht (vanaf 1830), Predikant en Leraar bij de Nederduitsche Gemeente te 's-Hertogenbosch (vanaf 1835)
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenotes: Alida Maria Sibilla Salverda (gehuwd 2 augustus 1827), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (gehuwd 7 mei 1835)
Kinderen: Abraham (1828-1828), Abraham (1829-1830), Abraham (1836-1870), Herman Pieter (1837-1906), Louise Eleonore (1839-1891), Catharina Suzanna Maria (1840-1907), Johan Theodoor (1841-1841), Johanna Dorothea (1842-1843), Sara Helena Elizabeth (1843-1844), Gerard Leonard (1845-1907), Johan Adriaan Theodoor (1847-1901), Jacobijna Henrietta (1850-1921), Margaretha Wijnanda (1852-1922), Henriette Amanda (1854-1929)
wat zat te schrijven, nog eene morgenwandeling doen om en door de stad, die ons zeer tegenviel. Te 9½ uur zaten wij op den treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
, die ons over Melsungen en Guxhagen door Fulddal te 1 uur te Cassel bragt. Wij konden onmiddellijk aan de table d'hote plaatsnemen in het Hotel Schirmen op de Koenigsplatz. Den geheele middag besteeden wij met wandelen, eerst naar den groots aangelegde tuin van 't Oude Slot, voorts naar Schwonersfelsenkeller bij het Frankfurthenthor en toen nog naar de Koffijmolen aan de tegengestelde zijde der Stad. Dit zijn de drie geliefkoosde plekjes waar de Casselers zich savonds plegen te verzamelen.

zondag 28 juni 1863

Bij het ontbijt lazen wij net groot genoegen eene preek van LaurillardElisa Laurillard (1830-1908)
Hij was een Nederlands dichter en predikant, die bekend staat als één der 19-eeuwse dominee-dichters. Hij werd één van de populairste predikanten van de laatste helft van de 19e eeuw. Was predikant in de Pieterskerk van 1857 - 1862 en collega van Abraham, totdat hij (tot groot verdriet van Abraham) in September 1861 beroepen werd naar Amsterdam.
pictureGeboren: vrijdag 26 maart 1830 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 10 juli 1908 te Velsen, Noord-Holland
Beroep: Nederlands dichter, Predikant
Ouders: Isaäc Laurillard, Maria Sommerveld
Echtgenote: Anna Gerardina Wilhelmina Roos (gehuwd 10 december 1863)
en gingen toen naar de garnizoenskerk waar wij eene eenvoudige praktische toespraak hoorden van den orthodoxe geest. Wij woonden daarna de Zondagse kerkparade bij en doorwandelden de Stad. Zij draagt zeer de sporen van slecht bestuur en is een vreemde compositie van oud en nieuw, leelijk en schoon. Aan militairen geen gebrek. Waartoe dient zulk een groot leger in zoo klein een vorstendommetje?! Na den eten kwam het rijtuig voor dat ons naar de Wilheimshohe bragt. Hier zagen wij de wereldberoemde Malerwerken stroomen en springen. Inderdaad een indrukwekkend schouwspel. Alles wat ik van dat Slot en Zijne omgeving zag overtrof ver mijn verwachting. De avond was prachtig.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Corrie Rutgers van der Loeff - van Ree
Scan nummer: 131