vorige

2 september 1846 - 5 september 1846


forward
Dagboek scan

woensdag 2 september 1846

Thuis gewerkt, ook smiddags thuis omdat ik Doede half en half wachtende was. Savonds bij hem te kerk; hij predikte van den strijd om in te gaan, zeer geestvol en puntig, ook nog al practicaal. Op de Krans bij ErdbrinkGeerhard Rudolph Erdbrink (1815-1885)
pictureGeboren: donderdag 30 maart 1815 te Enkhuizen, Noord-Holland
Overleden: dinsdag 6 januari 1885 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Student in de godgeleerdheid te Leiden, Predikant te Welsum/Olst (1839), Predikant van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1842), Emeritus (1883)
Ouders: Pierre Fredrik Erdbrink (±1785-1819), Vrouwtje van der Velden (±1774-1825)
Echtgenote: Geertruida Jacoba Ris (gehuwd 25 augustus 1839)
Kinderen: Clara Margeretha (1840-?), Petronella Frederica (1841-?), Dirk Pieter (1842-1919), Petronella Rudolphina (1844-1909), Gerard Rudolph (1845-1846), Anna Cornelia Winanda (1849-?), Diederica Rudolphina (1850-?), Hermanus Henricus (1852-1928)
zat ik naast hem en kon nog al met hem spreken.

donderdag 3 september 1846

Reuze[???]vergaderingTranscriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
te Ruurloo, 't was bekoorlijk weder en wij vermaakten ons die dag regt zoo onder de werkzaamheden als van de maaltijd en bij het wandelen. Vooral van den avond schoon op de terugreis.

vrijdag 4 september 1846

Huisbezoek gedaan en geweest bij Jans Zweerin[???]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
, een meisje dat den vorigen dag zich zelve had willen verdrinken. Een streng verwijt haars Vaders over haar los en onbetamelijk gedrag had de dochter wanhoopig gemaakt. Zij lag met koortsWoord voor woordenlijst
Ziekte - Koorts
Koorts
en hoofdpijnWoord voor woordenlijst
Ziekte - Hoofdpijn
Hoofdpijn
te bed. Ik kreeg haar tot ootmoedige schuldbelijdenis, zoodat zij weer kalm werd. Snamiddags echter kreeg zij een zenuwtoeval dat evenwel haar bewustzijn niet weg nam; ik ging er veel heen, ook nog

zaterdag 5 september 1846

heden en mogt met blijdschap zien dat zij in den loop van dien dag iets beter werd. Mogt die arme zondares nog behouden blijven. Ik was heden zeer zwaar verkouden, deed echter nog met MietjeMaria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882)
Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882). In 1839 weduwe geworden, en in 1850 hertrouwd met Willem Muurling. Abraham noemt haar "Mietje" of "Ietje".
pictureGeboren: zondag 4 oktober 1812 te Hattem, Gelderland
Overleden: zondag 17 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenoten: Pieter Arnoud Dijxhoorn (gehuwd 30 mei 1838), Willem Muurling (gehuwd 7 augustus 1850)
de wandeling naar WarnsfeldWarnsfeld
Warnsfeld = WarnsVeld (bij Zutphen)
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Mieke Wiegers
Scan nummer: 075