vorige

8 juli 1843 - 11 juli 1843


forward
Dagboek scan

zaterdag 8 juli 1843

Ik ging te 9 uur in de Hindeloper beurtsman en zeilde daarmede met gunstige wind over Ulst en Heeg naar Koudum waar ik tegen 3 uur bij FolkersmaJohannes Folkersma (1801-1882)
Echtgenoot van Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828), een zus van Abraham. Na haar jonge overlijden is hij nog tweemaal getrouwd geweest: met Cornelia en Elizabeth Dijxhoorn (twee zusters).
pictureGeboren: donderdag 10 september 1801 te Leeuwarden, Friesland
Overleden: woensdag 12 juli 1882 te Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Midlum (vanaf 1826), Nederlands Hervormd predikant te Koudum (vanaf 1829 tot 1866)
Ouders: Wigerus Folkersma, Anna Maria Beuckers
Echtgenotes: Suzanna Maria van der Loeff (gehuwd 25 mei 1826), Cornelia Dijxhoorn (gehuwd 26 mei 1841), Elizabeth Dijxhoorn (gehuwd 9 oktober 1844)
Kinderen: Anna Maria (1827-1898), Abraham Theodoor (1828-1893)
aan kwam. Hij scheen mij nog al zeer kalm en bedaard en sprak nogal veel met mij over de ontslapene KeetjeCornelia Dijxhoorn (1806-1843)
Cornelia Dijxhoorn was de tweede echtgenote van Johannes Folkersma (een zwager van Abraham).
Abraham noemt haar "Keetje".

pictureGeboren: donderdag 20 februari 1806 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: donderdag 2 maart 1843 te Hemelumer Oldeferd, Friesland
Ouders: Johannes Dijxhoorn (1770-1836), Jacoba Radijs (1767-1820)
Echtgenoot: Johannes Folkersma (gehuwd 26 mei 1841)
. 'Avonds deden wij nog eene wandeling, doch werden door een onweersbui weer terug gedreven.

zondag 9 juli 1843

Het regende heden den geheelen dag. Ik preekte voor F[olkersma]Johannes Folkersma (1801-1882)
Echtgenoot van Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828), een zus van Abraham. Na haar jonge overlijden is hij nog tweemaal getrouwd geweest: met Cornelia en Elizabeth Dijxhoorn (twee zusters).
pictureGeboren: donderdag 10 september 1801 te Leeuwarden, Friesland
Overleden: woensdag 12 juli 1882 te Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Midlum (vanaf 1826), Nederlands Hervormd predikant te Koudum (vanaf 1829 tot 1866)
Ouders: Wigerus Folkersma, Anna Maria Beuckers
Echtgenotes: Suzanna Maria van der Loeff (gehuwd 25 mei 1826), Cornelia Dijxhoorn (gehuwd 26 mei 1841), Elizabeth Dijxhoorn (gehuwd 9 oktober 1844)
Kinderen: Anna Maria (1827-1898), Abraham Theodoor (1828-1893)
en hoorde hem 's middags. Wij lazen tesamen het stukje van da Costa.

maandag 10 juli 1843

Het weder was weer gunstig; wij maakten eene koffie visite bij Jufr[ouw]. Keuchenius en wandelden 's middags naar Hemelum. Cannegieter was thuis maar kwam spoedig Bijbellezen [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
tot over 9 uur en vonden 's avonds thuiskomende Douwtje bij ons.

dinsdag 11 juli 1843

Voormiddags lazen wij het overige van Da Costa's boekje. Na den eten amuseerde ik mij met TheodoorAbraham Theodoor Folkersma (1828-1893)
Zoon van Johannes Folkersma (1801-1882) en Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828), geneesheer.
Neef van Abraham, en kleinzoon van Johanna Dorothea Rutgers.

pictureGeboren: zondag 1 juni 1828 te Franekeradeel, Friesland
Overleden: donderdag 2 februari 1893 te Groningen, Groningen
Beroep: Geneesheer te Groningen
Ouders: Johannes Folkersma (1801-1882), Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828)
Echtgenote: Gepke Johanna Verschuir (gehuwd 30 oktober 1856)
Kinderen: Enna Hillegonda (1862-?)
die mij zijn vliegen vertoonde. 'Savonds brachten wij Douwtje een Eindweegs naar Workum en zochten verder den Secretaris Geerelsma te onzent. Deze echter had verhindering, zoodat wij weder alleen beleven.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 042