vorige

24 oktober 1842 - 26 oktober 1842


forward
Dagboek scan

maandag 24 oktober 1842

Smorgens den Jongen OfferhausJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
; daarna een kort bezoek gedaan bij H. Hamster en Marijke Smid die veel kalmer was dan gisteren. Na den eeten ging ik in de schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
naar Gr[oningen] en kwam daar na een langwijlige reis 'Savonds aan. Ik vond moederJohanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
De moeder van Abraham.
Woonplaats: Groningen.

pictureGeboren: vrijdag 19 februari 1779 te Amersfoort, Utrecht
Overleden: vrijdag 2 december 1859 te Groningen, Groningen
Ouders: Abraham Rutgers (1751-1809), Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)
Echtgenoot: Abraham Schim van der Loeff (gehuwd 9 november 1802)
Kinderen: Manta Meijndert Schim (1803-1870), Suzanna Maria (1804-1828), Sara Elizabeth (1806-1837), Abraham (1808-1885), Jacobus Cornelis (1809-1870), Paulus Adrianus (1811-1866), Maria Catharina Jacoba (1812-1882), Matthias Jacobus (1814-1843), Dorothea Lydia Louiza (1816-1894), N.N. (1818-1818), Johan Gaspar (1818-1821), Geertruida Catharina Maria (1820-1890), Margaretha Wijnanda (1822-1901)
alleen thuis en had natuurlijk veel met haar over het mogelijke beroep naar LeeuwardenWoord voor woordenlijst
Aanstelling/beroeping te Leeuwarden
In oktober 1842 was er sprake van dat Abraham beroepen zou worden naar Leeuwarden. Abraham leek er weinig zin in te hebben, en uiteindelijk ging het (gelukkig voor hem) ooniet door.
te praten. De SitterJohan Hendrik de Sitter (1813-1863)
Johan Hendrik de Sitter was gehuwd met Margaretha van der Tuuk. Margaretha is een zuster van Romelia.
Hij was rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Sneek (15 mei 1848).

pictureGeboren: maandag 22 februari 1813 te Bellingwolde, Groningen
Overleden: vrijdag 8 mei 1863 te Groningen, Groningen
Beroep: Advocaat, Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Groningen
Ouders: Wolter Reinhold Johan de Sitter (1784-1813), Geeske Bregenbeek Borgesius (1792-1859)
Echtgenote: Margaretha van der Tuuk (gehuwd 31 juli 1834)
Kinderen: Michael (1839-1895)
kwam ook nog een uurtje; Savonds laat kwamen de meisjes thuis en hadden wij nog veel plezier.

dinsdag 25 oktober 1842

Waarheid en LiefdeWoord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
te Vries. Het weder was goed wij diverteerden ons regt in de wagen. Ook op 't gezelschap was veel en belangrijk discoursWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
. Een verhandeling werd gelezen over de Chr. Wedergeboorte, waarin het onderscheid gemaakt werd tusschen het ανωθενWoord voor woordenlijst
ανωθεν (Grieks)
anoothen (transscript uit Grieks). Nederlandse vertaling: "van boven".
Zie ook Ev. van Joh. 1: 13.
; of in ηκ θεου γεννηθηναιWoord voor woordenlijst
ηκ θεου γεννηθηναι (Grieks)
ek theou gennèthènai (transscript uit Grieks). Nederlandse vertaling: "uit God geboren worden".
Zie ook Ev. van Joh. 1: 13.
en de παλινγενενσιαWoord voor woordenlijst
παλινγενενσια (Grieks)
palingenensia (transscript uit Grieks). Nederlandse vertaling: "wedergeboorte".
Zie ook Titus 3: 5.
. Intrede in het Messiasrijk. De laatste het middel tot de eerste. Er viel op het stuk nogal wat af te dingen. Door sommigen werd zelfs de gemaakte onderscheiding in twijfel getrokken. Belangrijk was ook onze lezing van 1 J 2-4. De GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
maakte ons deelgenoot van brieven die hij van onderscheiden zijden betreffende de tegenwoordige twisten op 't kerkelijk gebied ontvangen had. Over 't geheel is de geest en de stemming in Holland niet gunstig bij de veelvuldige duisternis. Komt echter het weinige licht hier en daar treffend uit. Ons diner was aangenaam en werd gekruid door een belangrijke propositie v.d Groot betreffende de oprichting eener Evangelische Maatschappij, waarover ieder zijne bedenkingen mededeelde. Samen plezierig terug gereden. MietjeMaria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882)
Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882). In 1839 weduwe geworden, en in 1850 hertrouwd met Willem Muurling. Abraham noemt haar "Mietje" of "Ietje".
pictureGeboren: zondag 4 oktober 1812 te Hattem, Gelderland
Overleden: zondag 17 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenoten: Pieter Arnoud Dijxhoorn (gehuwd 30 mei 1838), Willem Muurling (gehuwd 7 augustus 1850)
was dien middag van hare verre reizen thuis gekomen. Ook SienGesina Geertruid Muntinghe (1814-1882)
Abraham noemt haar "Siene" (11 januari 1842) of "Sientje" (19 augustus 1851).
Haar achternaam schrijft hij als "Muntingh" (dus zonder "e").

pictureGeboren: donderdag 13 januari 1814 te Bunde, Duitsland
Overleden: dinsdag 24 januari 1882 te Groningen, Groningen
Ouders: Hijlcko Muntinghe (1788-1815), Sara Pieterse Rocquette (±1782-1840)
Echtgenoot: Tjalling Janssonius (gehuwd 1 april 1842)
Kinderen: Helena (1843-?), Hijleko (1846-1897)
en JansoniusTjalling Janssonius (1803-1876)
pictureGeboren: zaterdag 26 februari 1803 te Uithuizen, Eemsmond, Groningen
Overleden: maandag 21 augustus 1876 te Den Andel, Het Hogeland, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Den Andel
Ouders: Wilhelmus Janssonius (1765-1825), Helena Tresling (1767-1831)
Echtgenotes: Sara Elizabeth van der Loeff (gehuwd 27 maart 1828), Gesina Geertruid Muntinghe (gehuwd 1 april 1842)
Kinderen: Wilhelmus (1829-1893), Johanna Dorothea (1830-1909), Abraham (1833-1885), Helena (1843-?), Hijleko (1846-1897)
waren er en den laatsten bleef ik nog tot half drie uren op. Vooral om een plan te beramen voor zijn zoontje WillemJanssonius, Willem
Willem is de zoon van Tjalling en zijn in 1837 overleden eerste vrouw Sara Elizabeth van der Loeff, zuster van Abraham. Willem werd geboren 10.02.1829 te Baflo/Den Andel; huwde als koopman op 27.09.1854 met Metje Meinderts Smith, geb. Termunten; overleed 9.04.1893 te Groningen.
.

woensdag 26 oktober 1842

Smorgens te 8 uren reeds bij de hand zijnde ontving ik door MuurlingWillem Muurling (1805-1882)
Prof.dr. Willem Muurling, hoogleraar godgeleerdheid, die 7.8.1850 in 2e echt trad met Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1805-1882).
pictureGeboren: zaterdag 27 april 1805 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: zaterdag 9 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Stiens (vanaf 1832), Hoogleraar aan het Rijks Athenaeum te Franeker (vanaf 1837), Hoogleraar Kritiek en exegese N.T., Practische Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen (vanaf 1840 tot 1872)
Ouders: Jochem Willems Muurling (±1782-1808), Wiepkjen Siemons de Haas
Echtgenotes: Ytje Westerbaan (gehuwd 14 oktober 1832), Maria Catharina Jacoba van der Loeff (gehuwd 7 augustus 1850)
Kinderen: Wiepkje (1833-1883), Sytze Westerbaan (1835-1835), Sytze Westerbaan (1836-1876), Tjitske (1840-?)
bericht dat de storm in L[eeuwarden]Woord voor woordenlijst
Aanstelling/beroeping te Leeuwarden
In oktober 1842 was er sprake van dat Abraham beroepen zou worden naar Leeuwarden. Abraham leek er weinig zin in te hebben, en uiteindelijk ging het (gelukkig voor hem) ooniet door.
voorbij Harencarspel beroepen was. Het gaf mij veel rust. De Heer zal dit, wat met mijne wenschen meest strookt, ook wel ten beste zijne gemeente beschikt hebben, dat hope en bid ik. Tegen 11 uur ging ik naar Oomkens en naar Zuidhof om een grafsteen voor vader van der T[uuk]Michael van der Tuuk (1781-1842)
De vader van Romelia, oftewel de schoonvader van Abraham.
pictureGeboren: woensdag 28 maart 1781 te Heerenveen, Friesland
Overleden: zaterdag 29 januari 1842 te Veendam, Groningen
Beroep: Advocaat en Procureur te Veendam, Lid van de Provinciale Staten van Groningen, Notaris te Veendam, Keizerlijk notaris (1813)
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenotes: Anna Jakoba Wilhelmina Muntinghe (gehuwd 31 maart 1806), Ellegonda Durandina Dijck (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Wobbina Brechtina (1806-1823), Margaretha (1812-1889), Romelia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
, maakte vervolgens eene korte visite bij WintgensJohan Peter Abraham Wintgens (1770-1847)
Waarschijnlijk betreft dit de predikant Johan Peter Abraham Wintgens uit Groningen.
pictureGeboren: donderdag 18 januari 1770 te Wezel / Wesel, Duitsland
Overleden: zaterdag 18 september 1847 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant
Ouders: Jan Hendrik Wintgens, Francina Charlotta Schluiter
Echtgenotes: Bernarda Antonia Valkenier (gehuwd 11 oktober 1796), Johanna Gesina Neves van Schooten (gehuwd 13 november 1814)
Kinderen: Bernardus Antonie (1797-1824)
en den ouden Meijer, daarna naar huis om te eeten en voorts in de schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
naar N[oord]br[oek]Noordbroek, Groningen.
. Ik las het stuk van Bouman die mij voorkwam het goed te meenen, maar niet ten bewondering van waarheid zoo als daar in Chr. is, geschreven te hebben. Bij BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
aangaande vond ik daar RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
, allen hartelijk blijde met het bericht van LeeuwardenWoord voor woordenlijst
Aanstelling/beroeping te Leeuwarden
In oktober 1842 was er sprake van dat Abraham beroepen zou worden naar Leeuwarden. Abraham leek er weinig zin in te hebben, en uiteindelijk ging het (gelukkig voor hem) ooniet door.
. Met R[omelia] naar huis gaande, bragt ik verder al pratende met haar den avond door.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 033