vorige

22 januari 1842


forward
Dagboek scan

zaterdag 22 januari 1842

'S morgens een preek gezocht voor zondag en wat gewerkt voor W[aarheid] in L[iefde]Woord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
. Een treurig berigt ontvingen wij van het verdrinken van twee kinderenWoord voor woordenlijst
Verdrinking van twee jongens op 22 Januari 1842
Op 22 Januari 1842 verdronken Jan Heines Koning (10 jaar) en Hindrik Jans Blaauw (12 jaar) in de Noordbroekster (trek)vaart, waarvan het ijs nog niet sterk en getrouwbaar genoeg was.
, jongens van 11Jan Heines Koning (1831-1842)
Jan Heines was een tweeling met zijn broer Hindrik. Hij verdronk op 22 Januari 1842.
pictureGeboren: zondag 17 juli 1831 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: zaterdag 22 januari 1842 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Ouders: Heine Eltjes Koning (±1797-?), Anje Klaassens Smant
en 12 jaarHindrik Jans Blaauw (1829-1842)
Hindrik Jans verdronk op 22 Januari 1842.
pictureGeboren: woensdag 4 maart 1829 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: zaterdag 22 januari 1842 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Ouders: Jan Andries Blaauw (1797-1856), Wieke Jans Schaap (1800-?)
; het ontroerde mij zeer en ik besloot er heen te gaan. Terstond na den middag ging ik op de wandeling, bezocht en passant de oude Aaltje KamphuisAaltje Hindriks (1753-1842)
pictureGedoopt: zondag 3 juni 1753 te Siddeburen, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 31 maart 1842 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Ouders: Hindrik Wiltjes, Maria Wierts
Partner(s): Hindrik Derks Kamphuis
Kinderen: Koene (1796-1852)
die nog altijd in denzelfden staat blijft. Er is wel gevoel van zonde en behoefte aan een zaligmaker maar geen levendig besef van deelgenootschap aan hem. Het helpt niet of ik haar de magt en bereidwilligheid des Heilands verkondige, waaraan mag dit toch schorten. Zij gelooft en komt niet tot bewustzijn en gevoel des geloofs dus ook niet tot rust en troost. Ik verliet het oude mensch niet zonder mededoogen, en ging vervolgens eerst naar H. KoningHeine Eltjes Koning (±1797-?)
Zijn zoon Jan Heines verdronk op 22 Januari 1842.
pictureGeboren: ca. 1797
Overleden 
Beroep: Schoenmaker (vanaf 1820 tot 1831), Landbouwer (vanaf 1842 tot 1855)
Ouders: Eltjo Heines Koning, Trijntje Okkes
Echtgenote: Anje Klaassens Smant (gehuwd 11 mei 1820)
Kinderen: Jan Heines (1831-1842), Hindrik (1831-?)
en daarna naar BlaauwJan Andries Blaauw (1797-1856)
Zijn zoon Hindrik Jans verdronk op 22 Januari 1842.
pictureGeboren: zondag 26 februari 1797 te Slochteren, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: zaterdag 27 december 1856 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Boerenknecht (1820), Arbeider (vanaf 1829 tot 1856)
Ouders: Andries Hindriks Blaauw (-1817), Trijntje Harms (±1764-1840)
Echtgenote: Wieke Jans Schaap (gehuwd 7 december 1820)
Kinderen: Hindrik Jans (1829-1842)
. Bitter bedroefd waren die ouders. De hoop was vervlogen, hunne kinderen waren niettegenstaande de gewone proefnemingen niet in het leven teruggekeerd. Daar lagen beide bloeijende knapen, de eene vooral veelbeloovend. Ach hoe donker zijn de wegen van Gods voorzienigheid en toch - hoe licht zullen ze ons zeker eens worden. Ook ontmoette ik MiddelWicher Pieters Middel (1777-1855)
Wicher Pieters Middel was een niet onbemiddelde landbouwer, die in 1827 een premie van zes dukaten won voor proeven met stalvoedering. De premie was uitgeloofd door de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw. Middel werd beloond voor zijn inzending met de titel: De Stalvoedering is de Vriendin van de Nijverheid.
In december 1841 werd hij (volgens het dagboek zeer tegen de zin van Abraham) benoemd tot secretaris en burgemeester van Noordbroek. In 1848 kreeg hij op zijn verzoek, op 71-jarige leeftijd, eervol ontslag als burgemeester en secretaris van deze gemeente.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: dinsdag 4 februari 1777 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: zaterdag 10 maart 1855 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Landgebruiker (1822), Secretaris en Burgemeester van Noordbroek (vanaf december 1841 tot 1848)
Ouders: Pieter Wichers (-1788), Fennechien Geerts Middel (-1814)
Echtgenotes: Christina Berends van Dilgt (gehuwd 3 februari 1807), Geessien Arends Post (gehuwd 28 maart 1822)
Kinderen: Fenna Christina Wichers (1822-?), Pieter Wicherts (1823-?)
, die zijne benoeming als Burgemeester heeft aangenomen. Op de terugwandeling deed ik het huis van GockingasJoseph Gockinga (1778-1851)
Joseph Gockinga was jurist, en kerkvoogd van de kerk in Noordbroek.
Met zijn echtgenote Catharina Modderman en zijn kinderen woonde hij in Noordbroek op de buitenplaats Veenhuizen.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: donderdag 28 mei 1778 te Groningen, Groningen
Overleden: woensdag 29 oktober 1851 te Groningen, Groningen
Beroep: Kerkvoogd van de kerk in Noordbroek, Advocaat te Groningen (vanaf 1801 tot 1805), Diverse functies belasting (vanaf 1805 tot 1819), Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Groningen (vanaf 1819 tot 1827), Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (vanaf 1823 tot 1843), Vice-president bij de rechtbank te Groningen (vanaf 1827 tot 1830), President bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen (vanaf 1830 tot 1838), Raadsheer bij het gerechtshof te Groningen (vanaf 1838 tot 1839), Curator van de Hogeschool van Groningen (vanaf 1839 tot 1841), Vice-president bij het gerechtshof te Groningen (vanaf 1839 tot 1843), President bij het Gerechtshof te Groningen (vanaf 1843 tot 1848)
Ouders: Campegius Hermannus Gockinga (1748-1823), Alagonda Maria van Sijsen (1750-1829)
Echtgenote: Catharina Modderman (gehuwd 11 oktober 1802)
Kinderen: Campegius Hermannus (1804-1882), Angélique Esther (1806-1881), Alagonda Maria (1808-1852), Clara Cornelia (1811-1888), Wibbina Maria (1812-1888), Jan (1814-1852), Wilhelmine Henriette (1817-1883), Joseph (1819-1898), Catharina (1822-1850)
tuinman even aan en ging toen den ouden ten Have nog eens bezoeken. Deze was zeer onrustig en zwaarmoedig, bekende mij ook de oorzaak daarvan. Helaas! het ontwaakte geweten kwelde den zondigen grijsaard allermeest en de vatbaarheid voor geloof en bekeering was zoo gering - misschien wel verstompt. Althans met mijn ernstig en liefderijk woord scheen ik geen vonkje licht in die duisternis te kunnen brengen; alleenlijk was hij bewogen dat ik nog uit belangstelling tot hem kwam. Met een geschokt en bedroefd harte hem verlatende ging ik nog een uur bij HekmanHiltjo Lamberts Hekman (1778-1846)
Een collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: donderdag 19 maart 1778 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 27 april 1846 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Zijlvest, Kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk in Noordbroek, Landgebruiker (1818), Landbouwer (1830)
Ouders: Lambert Jacobs Hekman (-<1812), Margaretha Aapkes (-<1812)
Echtgenotes: Ettjen Remkes Huisman (gehuwd 27 mei 1812), Lammechien Edzes Kolk (gehuwd 15 mei 1827)
en daarna naar huis om mij voor morgen te praepareeren. RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
ging vroeg naar bed, daar zij zeer aan pijn in de oogen lijdt. Ik zat nog op om mijn dagboek in te schrijven. ~

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 023