vorige

5 januari 1842 - 6 januari 1842


forward
Dagboek scan

woensdag 5 januari 1842

Deze morgen kon ik eens regt beginnen met mijne verhandeling over Gods heiligh[eid] en de dood v[an] Chr[istus]. Ik zie tegen de behandeling op. God verlichte en sterke mij tot dit moeyelijke werk. 'S namiddags een krankeWoord voor woordenlijst
Krank
Krank: ziek
bezoek afleggende bij B. Prins hoorde ik daar dat de vrouw van Nijzwaag onverwacht overleden was. Ik ging daarheen; het geval trof mij zeer. Ach! Hoe broos is de mensch! Zij was in blijde verwachting, reeds in de 8e maand; hoe donker zijn de wegen der voorzieningheid! Moeite had ik inderdaad, om den man te troosten.
Van dat sterfhuis ging ik naar E.W. Huisman, die mij den afloop der gemeentevergadering mededeelde. Alles was naar mijn wensch, geen kabaal tegen de nieuwe BurgemeesterHabbo Sibolts Hovinga (1777-1852)
Habbo Sibolts Hovinga was burgemeester van Noordbroek, totdat hij in December 1841 werd opvolgd door Wicher Pieters Middel.
pictureGedoopt: zondag 16 februari 1777 te Oostwold, Oldambt, Groningen
Overleden: maandag 15 maart 1852 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Landbouwer, Landgebruiker, Burgemeester te Noordbroek (tot december 1841)
Ouders: Sibolt Habbes Hovinga, Ludewé Bruins
Echtgenote: Frauwe Bos (gehuwd 28 april 1803)
was er gesmeed en de raad had zich broederlijk met HovingaHabbo Sibolts Hovinga (1777-1852)
Habbo Sibolts Hovinga was burgemeester van Noordbroek, totdat hij in December 1841 werd opvolgd door Wicher Pieters Middel.
pictureGedoopt: zondag 16 februari 1777 te Oostwold, Oldambt, Groningen
Overleden: maandag 15 maart 1852 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Landbouwer, Landgebruiker, Burgemeester te Noordbroek (tot december 1841)
Ouders: Sibolt Habbes Hovinga, Ludewé Bruins
Echtgenote: Frauwe Bos (gehuwd 28 april 1803)
verzoend. Ook maakte ik nog een bezoek bij JongmanAlje Heeres Jongman (1791-?)
Alje Heres Jongman was bakker in Noordbroek.
pictureGeboren: zondag 24 juli 1791 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden 
Beroep: Broodbakkersknecht (1817)
Ouders: Heere Geerts Jongman, Alberdina Pieters
Echtgenote: Elisabeth Christoffers Upmeijer (gehuwd 15 mei 1817)
, die mij een presentje gestuurd had. ~ De zaak van Berghuis die eene geregelde schipvaart naar Groningen wil aanleggen, baart mij nog al moeite en zorg. Ik heb er reeds verscheidenen over geconsuleerd. Nog is er niet veel licht en toch verwacht ik zoo vurig, dat den man behouden werd. ~ Toen ik 's avonds bij R[omelia]Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
zat te werken kwam hij nog en was door mijne berigten eenigzins ontmoedigd. ~

donderdag 6 januari 1842

'S morgens gestudeerd, 's middags gecatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en daarna theegedronken bij Ar. Bos en een bezoek afgelegd bij den ouden ten Have. Die ongelukkige grijsaard is inderdaad beklagenswaardig. Zonder inwendig leven ziet hij nu ook zijne uitwendig leven te gronde gaan. 'S avonds catechezeerde ik weder en had de vaders der doopelingen waarna ik nog met RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
bij Hamster een kop koffij dronk teneinde weder eens over Berg[e]huis te raadplegen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 022