vorige

7 september 1841 - 8 september 1841


forward
Dagboek scan

dinsdag 7 september 1841

heden besloten naar N[oord]BroekNoordbroek, Groningen.
terug te keeren. Eerst bragt ik nog eenige dingen voor moeder in orde en bezocht Th[ijs]Matthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Medicinae Doctor te Aduard, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
, die nog op zijn bed lag. Nadat hij opgestaan was sprak ik eenige dingen met hem, vooral om gewaar te worden, of hij zijn examen gedaan had. Ik geloof het. Och! mogt ik mij niet bedrogen hebben! 'S middags gingen wij in de Noordbroekster schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
die echter eerst om 3 uur afvoer en niet om 2 zooals men mij berigt had. Wij hadden dus tijd, om eerst nog wat op de wal te wandelen. Onze reis was voorspoedig ofschoon de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
vooral tegen het laatst zeer lastig werden. Hartelijk verheugden wij ons onze woning weer te betreden; alles was hier in goede orde en wij sliepen dien nacht eens regt gerust. Oost west thuis best!

woensdag 8 september 1841

Dezen dag bragt ik meest door met het inschrijven van mijn dagboek. Ondertusschen bezochten wij 's morgens vrouwe Noording, die ziek geweest maar nu gelukkig weer hersteld was; en ook M[ietje] BodiscoMaria Loos van Westerkappel (1809-1891)
Maria was de echtgenote van Jacob Bodisco (een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek). Abraham noemt haar ook wel "Mietje".
pictureGeboren: woensdag 16 augustus 1809 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 28 november 1891 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Jacob van Westerkappel (±1773-1854), Maria Clara Sterk (±1777-1857)
Echtgenoot: Jacob Bodisco (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
, die alle dagen hare bevalling tegemoet ziet. Ook ging ik 's avonds nog een pijp rooken bij HekmanHiltjo Lamberts Hekman (1778-1846)
Een collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: donderdag 19 maart 1778 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 27 april 1846 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Zijlvest, Kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk in Noordbroek, Landgebruiker (1818), Landbouwer (1830)
Ouders: Lambert Jacobs Hekman (-<1812), Margaretha Aapkes (-<1812)
Echtgenotes: Ettjen Remkes Huisman (gehuwd 27 mei 1812), Lammechien Edzes Kolk (gehuwd 15 mei 1827)
en vrouwLammechien Edzes Kolk (1798-1871)
Lammechien was de (tweede) echtnote van Hiltjo Hekman. Hiltjo was een collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: woensdag 14 maart 1798 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 15 mei 1871 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Landbouwersche
Ouders: Edzo Jans Kolk, Juitje Harms van Singel
Echtgenoot: Hiltjo Lamberts Hekman (gehuwd 15 mei 1827)
, en bragt het overige van den avond bij RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
door, maar niet in stilte, want de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
waren allervreesselijkst lastig.~

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 016