vorige

30 augustus 1841 - 31 augustus 1841


forward
Dagboek scan

maandag 30 augustus 1841

Den voormiddag bragten wij stil bij KeeCornelia Ebellina Cleveringa (1817-1897)
Echtgenote van een broer van Abraham: Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866). Abraham noemt haar ook "Ceetje" of "Kee".
pictureGeboren: dinsdag 7 oktober 1817 te Appingedam, Groningen
Overleden: vrijdag 27 augustus 1897 te Enschede, Overijssel
Ouders: Rudolph Ebels Cleveringa (1790-1856), Gijsselina Margareta Molenkamp (1798-1851)
Echtgenoot: Paulus Adrianus van der Loeff (gehuwd 1 augustus 1838)
Kinderen: Johanna Dorothea (1839-1876), Rudolph Ebels (1841-1892), Abraham (1842-1913), Gezelina Margaretha (1843-1909), Matthias Jacobus (1845-1901), Manuel (1847-1907), Paul Adriaan (1849-1904), Jan Albertus (1850-1851), Ida Margaretha Wijnanda (1852-1894), Jan Albertus (1854-1920), Catharina Gezelina (1856-1904), Cornelis Ebels (1858-1896), Aafje Sjabbina (1859-1860)
door; ik ging echter na de koffij nog een uurtje bij Dr CleveringaRudolph Ebels Cleveringa (1790-1856)
Getrouwd met Gijsselina Margaretha Molenkamp (1798-1851). Ze zijn de ouders van de echtgenote van Abrahams broer Paulus: Cornelia Ebelina Cleveringa (1817-1897).
Abraham noemt hem ook "Dr Cleveringa". Hij woonde in Appingedam.

pictureGeboren: dinsdag 30 maart 1790 te Appingedam, Groningen
Overleden: zondag 15 juni 1856 te Appingedam, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor, geneesheer te Appingedam
Ouders: Rudolph Pabus Cleveringa (1763-1818), Cornelia Ebels (1771-1826)
Echtgenote: Gijsselina Margareta Molenkamp (gehuwd 7 augustus 1816)
Kinderen: Cornelia Ebellina (1817-1897), Gizelina Catharina (1819-1887), Rudolph Pabus (1822-1900), Aafjen Sjabbina (1835-1906)
om nader afspraak te maken voor het middag tourtje. Zijn jongste zoonRudolph Pabus Cleveringa (1822-1900)
Woonplaats: Appingedam.
pictureGeboren: zondag 3 februari 1822 te Appingedam, Groningen
Overleden: zondag 30 december 1900 te Appingedam, Groningen
Beroep: Arts te Appingedam
Ouders: Rudolph Ebels Cleveringa (1790-1856), Gijsselina Margareta Molenkamp (1798-1851)
Echtgenote: Cecilia Tichelaar (gehuwd 24 mei 1860)
Kinderen: Rudolph Ebels (1861-1866), Jacobus Pieters (1863-1932), Rudolph Ebels (1868-1868), Gizelina Margaretha Swaantina (1870-1950)
, een hupsche jongen nam weder op zich ons te vergezellen. Hij was te 3 uur met de wagen voor de deur. Wij reden over Farmsum en Delfzijl. Buiten Delfzijl genoten wij het heerlijk gezigt op den dijk en kwamen van daar spoedig te UitwierdeUitwierde
Klein dorp in de gemeente Delfzijl.
waar wij als naar gewoonte boven mate hartelijk ontvangen werden. Ons plan was voor donker weer thuis te zijn; doch het wierd zelfs zeer laat. Gelukkig scheen de maan zeer helder zoodat wij nog een aangename terugreis hadden. Jammer, dat RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
zoo droevig door pijn in de mond gekweld werd. Het meeste genoegen werd haar daardoor vergald. En mij ook niet weinig.

dinsdag 31 augustus 1841

Ik maakte van de gelegenheid gebruik om met PaulPaulus Adrianus van der Loeff (1811-1866)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Paul".
Woonplaats: Appingedam.

pictureGeboren: vrijdag 4 januari 1811 te Hattem, Gelderland
Overleden: vrijdag 14 december 1866 te Solwerd, Appingedam, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor, Geneesheer te Appingedam
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenote: Cornelia Ebellina Cleveringa (gehuwd 1 augustus 1838)
Kinderen: Johanna Dorothea (1839-1876), Rudolph Ebels (1841-1892), Abraham (1842-1913), Gezelina Margaretha (1843-1909), Matthias Jacobus (1845-1901), Manuel (1847-1907), Paul Adriaan (1849-1904), Jan Albertus (1850-1851), Ida Margaretha Wijnanda (1852-1894), Jan Albertus (1854-1920), Catharina Gezelina (1856-1904), Cornelis Ebels (1858-1896), Aafje Sjabbina (1859-1860)
, die toch patiënten bezoeken moest eens mede te rijden naar LeermensLeermens
Dit is een dorp in de gemeente Loppersum.
. Het weder was schoon, maar warm; intusschen vermaakte ik mij zeer met de schoone landstreek en de afwisselende gezigten. Wij kwamen te 11 uur weer te App[ingedam] terug en gingen met de vrouwen een kop koffij drinken te SolwertSolwerd
Dorp aan de oostzijde van de gemeente Appingedam.
bij den ouden Heer CannegieterJohannes Cannegieter (1767-1845)
Waarschijnlijk betreft het hier Johannes Cannegieter (1767-1845), hervormd predikant te Solwerd.
pictureGeboren: zondag 11 oktober 1767 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: donderdag 20 maart 1845 te Solwerd, Appingedam, Groningen
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Solwerd (vanaf 1809 tot 1845)
Ouders: Henricus Gerardus Cannegieter, Simontje Sloterdijk
Echtgenote: Boukje Hoornsma (gehuwd 10 november 1793)
Kinderen: Tjeerdina (1794-1844)
, die ons allervriendelijkst ontving. Des nademiddags dronken wij met Klaartje Albeda in de koepel thee en ik rookte daarna terwijl Paul naar Delfzijl moest nog een aangenaam pijpje bij CleveringaRudolph Ebels Cleveringa (1790-1856)
Getrouwd met Gijsselina Margaretha Molenkamp (1798-1851). Ze zijn de ouders van de echtgenote van Abrahams broer Paulus: Cornelia Ebelina Cleveringa (1817-1897).
Abraham noemt hem ook "Dr Cleveringa". Hij woonde in Appingedam.

pictureGeboren: dinsdag 30 maart 1790 te Appingedam, Groningen
Overleden: zondag 15 juni 1856 te Appingedam, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor, geneesheer te Appingedam
Ouders: Rudolph Pabus Cleveringa (1763-1818), Cornelia Ebels (1771-1826)
Echtgenote: Gijsselina Margareta Molenkamp (gehuwd 7 augustus 1816)
Kinderen: Cornelia Ebellina (1817-1897), Gizelina Catharina (1819-1887), Rudolph Pabus (1822-1900), Aafjen Sjabbina (1835-1906)
.
Vandaar komende zag ik dat er een vreesselijk onweder kwam opzetten 't welk mij uitlokte, om met Paul nog een einde de stadsweg op te wandelen. Het scheelde niet veel of het weder waarvan wij de pracht bewonderden had ons overvallen. Min of meer door het natuurtoneel opgewekt zaten wij met de vrouwen nog tot diep in den nacht te keuvelen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 015,016