vorige

13 mei 1841 - 17 mei 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 13 mei 1841

Heden had ik weinig lust tot werken; de oorzaak was waarschijnlijk zeker opzien tegen de aannemingWoord voor woordenlijst
Aanneming
Aanneming: Kerkelijke plechtigheid.
Is hier een betere definitie van?
van ledematen, die ik altoos onder de moeyelijkste pastorale werkzaamheden tel. 'S avonds had ik die plegtigheid en alles liep gezegend af. De ouderling Huisman bleef nog tot 11 uur een pijp rooken.

vrijdag 14 mei 1841 en zaterdag 15 mei 1841

Deze dagen besteed vooral tot het werken voor 't verslag in W en LWoord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
.

zondag 16 mei 1841

Met opgewektheid predikte ik 's morgens toepasselijk op de belijdenis. Na de middag kerk deed ik met R[omelia]Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
visite bij E[xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
Smid en J[xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
Mulder en ging zeer vermoeid te bed.

maandag 17 mei 1841

Onze kleine was zoo lastig, dat ik weinig lust had te 5 uur reeds op te staan. Ik besloot dus naar M[iddel]hoek te wandelen en daar in de 11 [uurs] schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
te gaan.~ doch had mij in deze schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
een uur vergist en moest dus geheel loopen; de zware wind maakte die reis moeyelijk. Te G[roningen] vond ik JakobJacobus Cornelis van der Loeff (1809-1870)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem zowel "Jakob" als "Jacob", soms zelfs op dezelfde dag (zoals 29 juni 1848).
Woonplaats: Stadskanaal.

pictureGeboren: dinsdag 5 december 1809 te Meerkerk, Zederik, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 24 juni 1870 te Stadskanaal, Groningen
Beroep: Veeneigenaar, Ontv. Dir. Belast. te Stadskanaal
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenote: Catharina Johanna Elisabeth Haack (gehuwd 13 november 1840)
Kinderen: Abraham (1841-1879), Jacoba Folkera Alyda (1843-1919), Daniel Matthias (1844-1914), Johan Theodoor (1846-1885), Jan Willem (1849-1889)
en wij bepaalden 's avonds eene comparitieWoord voor woordenlijst
Comparitie
Comparitie: vergadering, bijeenkomst.
met v[an] Ittersum en OfferhausLeonardus Offerhaus (1806-1885)
Woonplaats: Groningen, Hellum, Leiden.
pictureGeboren: donderdag 26 juni 1806 te Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 27 februari 1885 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te Leermens
Ouders: Johannes Offerhaus (1769-1837), Alegonda Edonia Sijpkens (1770-1818)
Echtgenote: Aleida Gezina de Raadt (gehuwd 19 november 1828)
Kinderen: Jacob de Raadt (1829-1895), Johannes (1831-1926), Edo Johannis (1834-1905), Harmanna Copijna (1836-1910), Alegonda Edonia (1838-1929), Theodora Jakoba (1842-1926), N.N. (1842-1842), Aafje Johanna (1844-1911), Hermannus Johannes (1847-1928)
. Ik zelf had dienzelfden avond vergadering van de commissie voor de Flankeurs-partijWoord voor woordenlijst
Flankeurspartij
Flankeurs-partij: waarschijnlijk bestaat hier een relatie met de mede door Abraham geformeerde flankeurspartij bij de Tiendaagse veldtocht.
. Hier liep alles naar genoegen af. Op een 70 tal jongelui meenen wij te mogen rekenen. Intusschen woonde ik ook een gedeelte der familiecomparitie bij. Janssonius was ook gekomen en prononceerdeWoord voor woordenlijst
Prononceerde
Prononceerde: stellig uitspreken voor.
om met v[an] Ittersum 's anderen daags naar Aduard te gaan, ten einde met hemMatthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Medicinae Doctor te Aduard, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
zelve te spreeken. Zeer laat ging ik met Janssonius naar bed.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 010