vorige

13 april 1841 - 14 april 1841


forward
Dagboek scan

dinsdag 13 april 1841

Huisselijk: feestdag van R[omelias]Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
jaardag; met een vreugdevol gevoel ontwaakte ik en dankte in stilte God voor zoo onbegrijpelijk vele voorregten als ik geniet. RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
was blijde met mij en onze kindertjes deelen in de vreugde. De vrienden van het Kransje kwamen alle te bestemder ure; heerlijk weder had hunnen reize veraangenaamd. Gul en ongebonden was ons gesprek over allerlei. Smakelijk ons middagmaal en zingende werd de bijeenkomst gesloten.
'S avonds begaf ik mij nog naar BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
waar v[an] ZutphenZutphen, Peter Wilhelm van
Is dit Peter Wilhelm van Zutphen. Predikant, die op 18-05-1847 in Wildervank trouwde met Maria Koch? Hij is de zoon van Jacob Fridrich Wilhelm van Zutphen, rentenier en Elizabeth Catharina Leendertz.
gelogeerd was. Spoedig hadden wij een geanimeerd discours over den doop. Ik zocht het eigenaardige van den kinderdoop te verdedigen op grond van het sijmbolische der plegtigheid die iets toekomstigs aanduidt en inzooverre het geloof kan vooraf gaan, en meer nog op grond van deszelfs bedoeling om in het ligchaam der gemeente niet in het inwendige Christendom der mensch in te lijven, even als de besnijdenis dit bewijze bij de Joden. Het is hoogst moeyelijk met doopsgezinden over dit punt te redekavelen. Zij kunnen naauwelijks onpartijdig zijn, omdat zij allen op leven en dood moeten strijden enz.

woensdag 14 april 1841

Mijn voornemen was te 7 uur in de schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
te gaan en bedacht te laat, dat dezelve te 6 uur voer. Ik moest dus wandelen; te FoxholFoxhol, Groningen
Foxhol is een dorp in de gemeente Hoogezand-Sappemeer in de provincie Groningen in Nederland. Het dorp is inmiddels geheel vergroeid met Hoogezand.
Zie wikipedia voor meer informatie.
begreep ik beter te doen met een uurtje bij Leggeloo op de volgende schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
te wachten en voer hiermede met aangenaam gezelschap naar G[roningen]. Allen vond ik wel, ook Anna BremenBremen, Anne (of Anna)
Partner (zie 27 mei 1841) van de broer van Abraham: Matthias [ roepnaam Thijs] Jacobus (1814-1843)? Onzeker!
Abraham schrijft ook zowel "Anna" als "Anne".
was bij ons en bedrukt en bezorgd wegens nieuwe onaangenaamheden met Th[ijs]Matthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Medicinae Doctor te Aduard, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
. Uit een brief van hem bleek mij dat een brief van mij aan hem niet was overgekomen; ik informeerde hiernaar per expresse en de vrees werd bevestigd; hij beloofde den volgenden dag in de stad te zullen komen. 'S namiddags ging ik bij TreslingTjalling Petrus Tresling (1809-1844)
Tjalling Petrus Tresling was advocaat, historicus en politicus.
Hij was een goede vriend van Abraham I en nam (net als Abraham) ook deel aan de Tiendaagse Veldtocht.
Overigens is er ook een (verre) familie-relatie tussen hem en Abraham I.
Bron: wikipedia.

pictureGeboren: dinsdag 10 januari 1809 te Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 12 juli 1844 te Groningen, Groningen
Beroep: Advocaat, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (vanaf 1843)
Ouders: Theunes Haakma Tresling (1769-1828), Elisabet Ruardi (1775-1847)
Echtgenote: Willemina Lourentia Stratingh (gehuwd 6 mei 1835)
en dronk thee bij Gratama die in een zeer Christelijk getrooste gemoedsstemming verkeerde. 'S avonds gezelschap bij HerwerdenClaudius Henricus van Herwerden (1802-1881)
Woonplaats: Groningen.
pictureGeboren: donderdag 1 juli 1802 te Zutphen, Gelderland
Overleden: zaterdag 30 juli 1881 te Bad Eilsen, Duitsland
Ouders: Claudius Henricus van Herwerden (1766-1820), Sara Maria Wolterbeek (1778-1830)
Echtgenote: Scatine Hendrike Wichers (gehuwd 15 augustus 1826)
; Van Oordt was er en weder als van ouds de ziel der zamenkomst. Hij las over Paulus: dood opst[and] en gerigt aller interessantst. Overigens amuseerden wij ons bij uitnemendheid met velerlei discoursenWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
. Ik moest helaas! het gezelschap wat vroeger verlaten.~

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 009