vorige

19 januari 1841


forward
Dagboek scan

dinsdag 19 januari 1841

's Morgens te 8 uur zat ik op 't rijtuig met Mulder ten einde naar Groningen op 't Theol[ogisch] Gezelschap te gaan. MoederJohanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
De moeder van Abraham.
Woonplaats: Groningen.

pictureGeboren: vrijdag 19 februari 1779 te Amersfoort, Utrecht
Overleden: vrijdag 2 december 1859 te Groningen, Groningen
Ouders: Abraham Rutgers (1751-1809), Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)
Echtgenoot: Abraham Schim van der Loeff (gehuwd 9 november 1802)
Kinderen: Manta Meijndert Schim (1803-1870), Suzanna Maria (1804-1828), Sara Elizabeth (1806-1837), Abraham (1808-1885), Jacobus Cornelis (1809-1870), Paulus Adrianus (1811-1866), Maria Catharina Jacoba (1812-1882), Matthias Jacobus (1814-1843), Dorothea Lydia Louiza (1816-1894), N.N. (1818-1818), Johan Gaspar (1818-1821), Geertruida Catharina Maria (1820-1890), Margaretha Wijnanda (1822-1901)
was zeer verblijd mij te zien; schoon dit zien maar kort was daar ik onderscheidene bezoeken te doen had. Met Jufvrouw BremenBremen, Anne (of Anna)
Partner (zie 27 mei 1841) van de broer van Abraham: Matthias [ roepnaam Thijs] Jacobus (1814-1843)? Onzeker!
Abraham schrijft ook zowel "Anna" als "Anne".
, die ik bezocht werden gewigtige dingen behandeld betreffende mijnen broederMatthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Medicinae Doctor te Aduard, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
en haar zoon. Kinderen kunnen nooit bevroeden hoe ouders voor hen zorgen; arme ouders wier zorg met ondank beloond wordt. Ik had het geluk dien vrouw eenigen troost en goeden raad toe te dienen.
Desgelijks Mevrouw van Hasselt.~ 'S namiddags bezocht ik Mevrouw TreslingElisabet Ruardi (1775-1847)
Waarschijnlijk betreft dit de moeder van Tjalling Petrus Tresling.
pictureGeboren: maandag 20 maart 1775 te Deventer, Overijssel
Overleden: woensdag 24 maart 1847 te Groningen, Groningen
Ouders: Joannes Ruardi, Wilhelmina Knoop
Echtgenoot: Theunes Haakma Tresling (gehuwd 13 juli 1794)
Kinderen: Joan Diderik (1799-1877), Tjalling Petrus (1809-1844)
, Piet TreslingTjalling Petrus Tresling (1809-1844)
Tjalling Petrus Tresling was advocaat, historicus en politicus.
Hij was een goede vriend van Abraham I en nam (net als Abraham) ook deel aan de Tiendaagse Veldtocht.
Overigens is er ook een (verre) familie-relatie tussen hem en Abraham I.
Bron: wikipedia.

pictureGeboren: dinsdag 10 januari 1809 te Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 12 juli 1844 te Groningen, Groningen
Beroep: Advocaat, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (vanaf 1843)
Ouders: Theunes Haakma Tresling (1769-1828), Elisabet Ruardi (1775-1847)
Echtgenote: Willemina Lourentia Stratingh (gehuwd 6 mei 1835)
en Tante RutgersEva Justina Brugmans (1773-1845)
Waarschijnlijk bedoelt Abraham Eva Justina Brugmans als hij het over "Tante Rutgers te Groningen" heeft.
pictureGeboren: zondag 16 mei 1773 te Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 7 februari 1845 te Groningen, Groningen
Ouders: Antonius Brugmans, Johanna Frederika Manger
Echtgenoot: Johannes Rutgers (gehuwd 21 oktober 1799)
Kinderen: Paulus (1800-1875), Johanna Frederika (1802-1841), Antonie (1805-1884), Abraham (1807-1878), Sebald Justinus (1810-1901), Carel Pieter Louis (1812-1877)
; de laatste was bitter bedroefd over het verlies haren schoondochterJeremina Frederika Abresch (1805-1840)
Waarschijnlijk betreft dit Jeremina Abresch, die op 21 December 1840 in Leiden overleed.
pictureGeboren: woensdag 20 februari 1805 te Garsthuizen, Groningen
Overleden: maandag 21 december 1840 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Frederik Lodewijk Abresch, Wilhelmina Jacoba Roldanus
Echtgenoot: Antonie Rutgers (gehuwd 20 mei 1833)
Kinderen: Willemina Jacoba (1834-1910), Johannes (1835-1897), Frederik Lodewijk (1836-1917), Antonie (1838-1873)
. De avond op 't gezelschap bij de GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
werd in godsdienstig en wetenschappelijk genot doorgebragt. PareauLodewijk Gerlach Pareau (1800-1866)
pictureGeboren: zondag 10 augustus 1800 te Deventer, Overijssel
Overleden: vrijdag 26 oktober 1866 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Nederlangbroek (vanaf 1827), Predikant bji de Hervormde Gemeente te Voorburg (vanaf 1830), Hoogleraar aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit te Groningen (vanaf 1831 tot 1866)
Ouders: Jean Henri Pareau, Helena Nisina Ribbius
Echtgenote: Cornelia Catharina Susanna van Staveren (gehuwd 20 november 1828)
verkwikte ons met eene heerlijke verhandeling over Paulus blik in de geschiedenis der menschheid. Na 12 zat ik nog een uurtje met broeder JakobJacobus Cornelis van der Loeff (1809-1870)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem zowel "Jakob" als "Jacob", soms zelfs op dezelfde dag (zoals 29 juni 1848).
Woonplaats: Stadskanaal.

pictureGeboren: dinsdag 5 december 1809 te Meerkerk, Zederik, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 24 juni 1870 te Stadskanaal, Groningen
Beroep: Veeneigenaar, Ontv. Dir. Belast. te Stadskanaal
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenote: Catharina Johanna Elisabeth Haack (gehuwd 13 november 1840)
Kinderen: Abraham (1841-1879), Jacoba Folkera Alyda (1843-1919), Daniel Matthias (1844-1914), Johan Theodoor (1846-1885), Jan Willem (1849-1889)
op.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 004