vorige

1 januari 1841 - deel b


forward
Dagboek scan

vrijdag 1 januari 1841 - deel b

Nu dan, mijn Dagboek - God weet hoe lang ikAbraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)
Schrijver van het dagboek, en stamvader van de familie Rutgers van der Loeff.
pictureGeboren: maandag 2 mei 1808 te Spaarndam, Noord-Holland
Overleden: maandag 13 juli 1885 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Slochteren (vanaf 1832), Nederlands Hervormd predikant te Noordbroek (vanaf 1836), Nederlands Hervormd predikant te Zutphen (vanaf 1844), Nederlands Hervormd predikant te Leiden (vanaf 1847 tot 1872), Met emeritaat (1872)
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenote: Romelia van der Tuuk (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
het zal kunnen of willen voortzetten - zal van achteren beschouwd kunnen dienen 1°) om mijne memorie wat te helpen, vooral in pastorale bijzonderheden 2°) om sommige gedachten en opmerkingen, die behalve in vlugtigheid, ook nog in een ander opzigt veelal aan nevelen gelijk zijn, door ze op te schrijven meer vastheid en helderheid te geven 3°) om mij in toekomende dagen van druk te vertroosten met het nalezen van de veelvuldige dagen des geluks 4°) om mijne kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
, die misschien hetgeen ik in dit boek schrijf eens lezen zullen te doen zien hoe weinig nieuws er onder de zon is enz.~ Rijp en groen zal hier door elkanderen gemengd worden meest betrekking hebbende tot mijn uitwendig huisselijk en pastoraal leven. De bijzonderheden van mijn geestelijk leven, althans voorzooverre anderen er niet mede te maken hebben, schrijf ik liever in een geestelijk boek.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 001