Mogelijke thema’s voor historisch onderzoek over
Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)
 
Abraham Rutgers van der Loeff
 
Met het oog op je Bachelor- of Masterscriptie hieronder een aantal suggesties met aanknopingspunten voor nader historisch onderzoek. ( Niet uitputtend)
 
Levensthema’s van de 19e eeuwer: Abraham Rutgers van der Loeff ( 1808 – 1885)
 
 • Zijn maatschappelijke betrokkenheid als praktisch filantroop in Leiden bij opvang en onderwijs aan kinderen.
 • Kweekschool voor Zeevaart. Noordeinde (1855)
 • Oprichter van ‘Verblijfplaats voor Jeugdige Ontslagene. Groenesteeg (1857)
 • Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen Vliet/Rapenburg ? (1867)
    Publicatie: Bewaarschool en emancipatie der vrouw in onderling verband (1884)
 • Bewaarschool voor Haaveloze kinderen. Groenesteeg ( 1885)
 • Armenzorg
De Hervormde kerk tegenover het Gemeentebestuur van Leiden. Het handgemeen tussen diaconie en het college van B&W. Deze wilden de diakenen uit het Huiszittenhuis a/d/ Oude Rijn zetten. Daarbij kwam het tot een handgemeen).
 • Reclassering
(drankmisbruik).
 • Abraham en zijn familie.
Relaties met zijn ouders, broers, zusters en 13 kinderen.
 • Abraham als predikant
Na een opleiding in Neuwied en studie in Groningen stond Abraham als predikant achtereenvolgens in Slochteren, Noordbroek, Zutphen en Leiden ( 1847 – 1872) Daarna emeritus. Hij reisde veel door Nederland met de Schuit, Diligence, Chais en de (eerste) treinen.
 • Abraham als theoloog
preekte, ('met opgewektheid'), publiceerde, bracht ten tijde van het nationale koningschap van Willem I, pennen en protesten in beweging als woordvoerder van de Groninger ( moderne) School in het geschil met de opstandige orthodoxen o.l.v. Hendrik de Cock, uit Ulrum.
 • Kerk en samenleving
O.m. de strijd ( 1848) om de armenzorg;
 • Opkomst in de Hervormde Kerk
van het geloof dat de menselijke persoonlijkheid na de dood in verbinding kan treden met nabestaanden, zgn. spiritisme. Abraham wilde daar onderzoek naar doen, reden voor hem om seances bij te wonen.
 • Het Groninger Studentencorps, Vindicat atque Polit.
Daarvan was hij tijdens de Belgische opstand ‘Rector’ en richtte trots op zijn vaderland de Flankeurs Compagnie van studenten op.
 • Tiendaagse Veldtocht
Met de Flankeurs Compagnie nam hij als Sergeant Majoor deel aan de Tiendaagse Veldtocht (1830-1831)
 • Relatie met het Koningshuis
Zijn Ridderorden, een natie in opkomst
 • Tuinarchitectuur
 • Geschiedenis van ego-documenten.
M.n. de plaats die het 19e eeuwse dagboek van Abraham daarin inneemt.
 • Dagboek
Wat is de betekenis van het bijhouden van een dagboek voor de auteur A. geweest?
 
Bronnen
Twee egodocumenten: Een Dagboek en Biografische Aantekeningen
Een geïnventariseerd archief met stamboom. Publicaties van en over Abraham
Zie: http://www.rutgersvanderloeff.nl
 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Bram van der Loeff