vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Nakomelingen Pagina 4


forward

 

(Bd) 2-3-1851 geb. Neltje VOS te Appingedam, overl. Arnhem 9-1-1939. trouwt te Oosterbeek 19-11-1881 Pieter Johannes Lambertus MOISE de CHATELEUX, haren neef (dC), (1842-1918), zeeofficier, later belast met het toezicht op de Zuiderzee Visscherij te Hoorn. 2 zoons.
(Ae) 11-12-1851 Berendina VOS te Delfzijl geb. Zij werd later krankzinnig. Na een engagement met een inf.officier Nepper, trouwde zij later de Delfzijl 7-5-1872 met Willem Carel PLET te Groningen, officier bij het Ned. leger, geb. 18412Uitleg/note over deze tekst
Zijn geboortedatum staat onduidelijk in de transcriptie, maar Willem is geboren op 31 Oktober 1841 te Leeuwarden
. Huwelijk ontbonden 190x. 5 kinderen, van welke 2 zoons en 2 dochters.
(EE) 16-2-18523Uitleg/note over deze tekst
Jan is geboren op 16 Februari 1853
 
geb. Jan Themmen VOS te Groningen; overl. (suicide) te Godesberg (Berndorf a/Rhein) in een Anstalt 30-6-1893. Tr. te Groningen 30-5-1877 Johanna HOMMES (1856-1913), bij wie 2 zoons en 2 dochters: Geertruida Lubbarta VOS (tr. Abraham de KANTER), Otto Beatus VOS (jager, koopman en industrieel te Bremen, tr. Erica Luise Aurine BOLLMAN), Hommo VOS (1881-1882), Anna Johanna VOS (tr. Christiaan MORZER BRUINS). - Jan Themmen bezat een oliemolen aan het Hoendiep naast de houtzagerij van zijn broer (ED); later commissionair in effecten firma Vos en Koppius. Hij werd gekozen tot lid van de Gemeenteraad, doch nam daarin geen zitting.
(BE) 7-5-1853 geb. Jan Pieter VOS te Appingedam; overl. te Amsterdam 19-6-1886. Studeerde in de rechten te Groningen doch voltooide zijn studie niet en vertrok naar Amsterdam. Een loszinnig heer, doch een aardige, bepaald amusante vent, "Bultje Jan" genaamd (hij had op ca. 12-jarigen leeftijd een groote bult ontwikkeld). (Ruggemergstering)
(G) 31-7-1854 overl. Frederik August VOS te Rotterdam. Hij was in stilte verloofd met Wilhelmina CANTER ALTA te Rotterdam. Zijn engagement zou 31 Juli publiek worden. Een paar dagen tevoern kwam hij in Rotterdam, zich onwel voelende. Bij zijn zwager komende werd hij ziek. De medicus constateerde typhus, weshalve hij naar een ziekenhuis getransporteerd werd en waar hij op den vastgestelden feestdag overleed.
(Ef) 10-10-1854 geb. Antje Witsenborg VOS te Groningen; overl. te Groningen 22-4-1923. Tr. te Groningen 8-12-1880 met Prof.Dr. Willem SCHUTTER (1853-19  Uitleg/note over deze tekst
Willem overleed op 19 Juni 1939
), oogarts te Groningen, met wien 1 zoon en 1 dochter.
(Bf) 15-1-1855 geb. Mingste Christine VOS te Appingedam; poging tot suicide, later in een gesticht. Zij trouwde David KONING, kapelmeester te Amsterdam, curator over zijn zwager Menso Regnerus VOS (BB, zie aldaar). Zij was op kostschool bij mej.Hoitsema op de Hooigracht in Leiden en huwde haar muziekleeraar. Na haar huwelijk werd zij verpleegd in het gesticht te Oudewater (1916) en daaruit hersteld verklaard 1924, zij overleed te Amsterdam 22-7-1932. Zij was eerst geengageerd met baron SLOET. David KONING, geb. 1853, was oorspronkelijk muziekleeraar, later lid van de firma Stumpff en Koning doch failleerde en werd ondergeschikte in de zaak van welke hij vroeger firmant was. Later pianist a/b van een op Amerika varend schip van de Holland Amerika Lijn waar hij overleed aan boord of in het Luthersche Diaconessenhuis 7-11-1921. 4 kindersn.
(dG) 21-5-1855Uitleg/note over deze tekst
Engelbert is geboren op 20 Mei 1855
 
geb. Engelbert Bernard Joseph MOISE de CHATELEUX te Rotterdam, leeraar in Ned. taal en letterkunde aan het Athenae te Hoei (Belgie), in 1898 item te Antwerpen. Overl. te Antwerpen ten gevolge van een val bij het afspringen van een tramwagen 18-2-1909. Tr. 1882 Helena Catharine GREIN. Kinderloos.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 48
Scan(s): 50