vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Grafsteenen te Delfzijl


forward

 

Grafsteenen te Delfzijl:

Grafstenen te Delfzijl (links)

Ter gedachtenis van METKE BEATA VOSS, geboren te Emden den 16 July 1792 overleden te Delfzijl den 1 Janij 1848, echtgenoot van PIETER JANS VOS.

Uit liefde achting gewijd Ter gedachtenis van PIETER JANS VOS, geboren den 22 Mei 1788, overleden den 11 Juni 1858, in leven oud-burgemeester van de Gemeente Delfzijl.

Uit liefde en achting gewijd ter gedachtenis aan MINGSTE CHRISTINA VOSS geboren te Emden den 22 Maart 1789 en overleden te Delfzijl den 20 Augustus 1826, teder geliefde gade van PIETER JANS VOS.

Ter gedachtenis van JAN JANS VOS, in leven Burgemeester van de Gemeente Delfzijl: geboren den 4 November 1755, overleden den 14 February 1832.

Hier rust het stof van TRIJNTJE GROENEBOOM, geboren den 22 April 1761, en overleden den 5 Mei 1833, laatst Wede van wijlen den heer J:J:VOS.

Grafstenen te Delfzijl (rechts)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 44
Scan(s): 45